Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

rahoitusvakaus

Käsite · Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/luottorekisteri/concept-47

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

 • rahoitusjärjestelmän kyky välittää rahoitusta ja tarjota rahoituspalveluja ilman vakavia häiriöitä joka tilanteessa
 • finansieringssystemets förmåga att i varje situation förmedla finansiering och tillhandahålla finansiella tjänster utan allvarliga störningar
 • a financial system’s capability to avoid disturbance during its operation as it allows the exchange of money and as it ensures that different financial services can be rendered to those who need them

Huomautus

 • Vakaan rahoitusjärjestelmän toiminta ei häiriinny vakavasti sellaisissakaan tilanteissa, joissa talouteen ja rahoitusjärjestelmään kohdistuu suuria sokkeja. Rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi rahoitusjärjestelmän toimijoita valvotaan ja säännellään, ja viranomaisilla on tarvittaessa valtuudet puuttua toimijoiden toimintaan.
 • Ett stabilt finansiellt system fungerar utan allvarliga störningar även om påtagliga chockar riktas mot ekonomin och det finansiella systemet. För att garantera ett stabilt finansiellt system måste aktörerna övervakas och regleras och myndigheterna har vid behov befogenhet att ingripa i deras verksamhet.
 • If the system has financial stability, it keeps operating even if various shocks disturb the national economy or disturb the financial system itself. Public measures to ensure the system’s continued stability include control and regulatory action including a public mandate for interventions if the actions of financial-market participants give reason for it.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Verohallinto
Luotu
Muokattu viimeksi