Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

luottotieto

Käsite · Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/luottorekisteri/concept-3007

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

 • tieto, jota hyödynnetään luotonhakijan luottokelpoisuuden arvioinnissa luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa
 • uppgift som används för att kontrollera kreditsökandens kreditvärdighet vid kreditgivning eller kreditbevakning
 • facts and information that the parties testing the loan applicant’s creditworthiness can make use of when issuing loans or when exercising control over a loan contract

Huomautus

 • Luottotiedot voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin. Positiivisia luottotietoja ovat esimerkiksi tiedot henkilön tuloista ja siitä, millaisia luottoja henkilöllä on. Negatiivisia luottotietoja ovat esimerkiksi tiedot maksuviiveistä ja velkajärjestelystä. Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan sekä positiivisia että negatiivisia luottotietoja, ja yhdessä ne antavat luotonantajalle kattavan kuvan henkilön maksukyvystä ja taloudellisesta tilanteesta. Myös maksuhäiriömerkinnät ovat negatiivisia luottotietoja, mutta merkintöjä ei tallenneta positiiviseen luottotietorekisteriin.
 • Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennettavista tiedoista luottotietoja ovat tiedot nykyisistä luotoista, muille annetuista vakuuksista ja luottokiellosta. Luottoja valvovat luotonantajien lisäksi useat valvontaviranomaiset eri näkökulmista (esim. makrovakaus).
 • Kreditupplysningar kan vara positiva eller negativa. Positiva kreditupplysningar är exempelvis uppgifter om personens inkomster och de krediter hen har. Negativa kreditupplysningar är exempelvis uppgifter om betalningsdröjsmål och skuldsanering. I det positiva kreditupplysningsregistret sparas såväl positiva som negativa kreditupplysningar. Tillsammans ger de kreditgivaren en omfattande bild av personens betalningsförmåga och ekonomiska situation. Till negativa kreditupplysningar hör även anmärkningar om betalningsstörningar, men dessa registreras inte i det positiva kreditupplysningsregistret.
 • Av uppgifterna som införs i det positiva kreditupplysningsregistret är kreditupplysningar uppgifterna om nuvarande krediter, säkerheter som ställts andra parter och kreditförbud. Kreditgivarna och flera tillsynsmyndigheter övervakar krediter ur sina respektive synvinklar (t.ex. makrostabilitet).
 • Credit information can be positive or negative. Examples of positive items include information on the private individual’s income and information on the types of loan contracts that they currently have. Examples of negative items include information about delayed repayment amounts and information about debt adjustments. The Positive credit register will capture both positive and negative data. Taken together, the registered information will provide a full perspective of a private individual’s financial standing and their ability to take on new debt and payment obligations. In addition to the above, negative credit information can include information on payment defaults. However, that information is not entered in the register.
 • Among the data contents of the Positive credit register, “credit information” includes: loans currently outstanding, guarantee contracts issued to other persons, credit bans. Not only lenders but also other parties exercise control, including Finnish supervisory authorities.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Verohallinto
Luotu
Muokattu viimeksi