Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Esteettömyyssanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

raita, joka erottelee eri kulkumuodoille tarkoitetut alueet toisistaan ja joka poikkeaa muusta kulkuväylän pinnasta

KäsiteLuonnos

rakennetun ympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikkumisen ja toimimisen kaikille

KäsiteLuonnos

koulutetun esteettömyyskartoittajan tekemä ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin perustuva kartoitus rakennetun ympäristön esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden nykytilasta

KäsiteLuonnos

rakennuslupa-asiakirjojen liite, joka kuvaa esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden eri osa-alueiden toteutumisen rakentamista koskevissa suunnitelmissa

KäsiteLuonnos

strateginen linjaus, joka määrittelee toimenpiteet ja tavoitteet esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi

KäsiteLuonnos

kaikkien kannalta toimiva, käytettävä ja ymmärrettävä

KäsiteLuonnos

esteettömäksiAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömäksi mitoitettu autopaikka, joka on varattu liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijan käyttöön

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

wc-tila, johon on esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön kulku ja joka on mitoitukseltaan sekä varusteiden ja kalustuksen sijoitukseltaan esteetön

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

laatta, jonka pinnassa on varoittava kohomerkintä

KäsiteLuonnos

äänensiirtojärjestelmäAvaa uuden ikkunan sivulle äänensiirtojärjestelmä, joka siirtää siihen syötetyn äänen yhteensopivaan kuulemisen apuvälineeseen ja poistaa ympäristön häiriöääniä

KäsiteLuonnos

suunnitteluperiaate, joka ottaa huomioon rakennetun ympäristön, tuotteiden ja palveluiden esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden ja saavutettavuuden ilman tarvetta sovittamiselle tai muokkaukselle

KäsiteLuonnos

kevytrakenteinen hissi, joka mahdollistaa esteettömänAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömän liikkumisen eri kerrosten tai tasojen välillä

KäsiteLuonnos

koho-opasteAvaa uuden ikkunan sivulle koho-opaste, joka sisältää tietyn alueen pelkistetyn karttatiedon kohomerkinnöin

KäsiteLuonnos

tummuuseroonAvaa uuden ikkunan sivulle tummuuseroon perustuva varoittava merkintä, joka auttaa havaitsemaan törmäysvaaraa aiheuttavat lasipinnat

KäsiteLuonnos

tasoeron reunasta varoittava merkintäraita, joka erottuu tummuuseronAvaa uuden ikkunan sivulle tummuuseron avulla

KäsiteLuonnos

opaste, jossa tilan pohjapiirrokseen on merkitty induktiosilmukanAvaa uuden ikkunan sivulle induktiosilmukan kuuluvuusalue

KäsiteLuonnos

tankomainen liikkumista helpottava ja ohjaava rakenne, josta saa otteen kädellä

KäsiteLuonnos

tukikaideAvaa uuden ikkunan sivulle tukikaide, jota käytetään wc-istuimen yhteydessä

KäsiteLuonnos

kulkuväylän tai tilan esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön mitoitus, joka mahdollistaa apuvälineiden kanssa toimimisen

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

rakenne, joka mahdollistaa esteettömänAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömän liikkumisen kulkuväylän eri tasojen välillä

KäsiteLuonnos

tuntoaistin avulla havaittava materiaalien välinen ero

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

laatta, jonka pinnassa on kulkua ohjaava kohomerkintä

KäsiteLuonnos

koholla oleva lista, jota käytetään opastamiseen

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön mitoitus, joka mahdollistaa istuen toimimisen kalusteen tai varusteen ääressä

KäsiteLuonnos

portaiden myötäisesti johdekiskoa tai -putkea pitkin liikkuva henkilönostin, joka mahdollistaa esteettömänAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömän siirtymisen kahden tason välillä

KäsiteLuonnos

pyörätuolia käyttävälle henkilölle varattu paikka

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

lyhytaikaiseen pysäyttämiseen tarkoitettu autopaikka, joka mahdollistaa matkustajien jättämisen tai ottamisen kyytiin

KäsiteLuonnos

opaste, joka kuvailee sanallisesti tiettyä tilaa, ympäristöä tai reittiä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

opaste, joka sisältää tietyn alueen pelkistetyn karttatiedon helposti hahmotettavassa ja ymmärrettävässä muodossa

KäsiteLuonnos

suunnitteluperiaate, jossa pääsy asuntoon on esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön ja sisäänkäyntikerrokseen sijoitetaan kaikki jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömät tilat

KäsiteLuonnos

luiskanAvaa uuden ikkunan sivulle luiskan osa, joka estää suistumisen reunan yli

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää