Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Esteettömyyssanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

raita, joka erottelee eri kulkumuodoille tarkoitetut alueet toisistaan ja joka poikkeaa muusta kulkuväylän pinnasta

KäsiteVoimassa oleva

rakennetun ympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikkumisen ja toimimisen kaikille

KäsiteVoimassa oleva

koulutetun esteettömyyskartoittajan tekemä ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin perustuva kartoitus rakennetun ympäristön esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden nykytilasta

KäsiteVoimassa oleva

rakennuslupa-asiakirjojen liite, joka kuvaa esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden eri osa-alueiden toteutumisen rakentamista koskevissa suunnitelmissa

KäsiteVoimassa oleva

strateginen linjaus, joka määrittelee toimenpiteet ja tavoitteet esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

kaikkien kannalta toimiva, käytettävä ja ymmärrettävä

KäsiteVoimassa oleva

esteettömäksiAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömäksi mitoitettu autopaikka, joka on varattu liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijan käyttöön

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

wc-tila, johon on esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön kulku ja joka on mitoitukseltaan sekä varusteiden ja kalustuksen sijoitukseltaan esteetön

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

laatta, jonka pinnassa on varoittava kohomerkintä

KäsiteVoimassa oleva

äänensiirtojärjestelmäAvaa uuden ikkunan sivulle äänensiirtojärjestelmä, joka siirtää siihen syötetyn äänen yhteensopivaan kuulemisen apuvälineeseen ja poistaa ympäristön häiriöääniä

KäsiteVoimassa oleva

suunnitteluperiaate, joka ottaa huomioon rakennetun ympäristön, tuotteiden ja palveluiden esteettömyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömyyden ja saavutettavuuden ilman tarvetta sovittamiselle tai muokkaukselle

KäsiteVoimassa oleva

kevytrakenteinen hissi, joka mahdollistaa esteettömänAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömän liikkumisen eri kerrosten tai tasojen välillä

KäsiteVoimassa oleva

koho-opasteAvaa uuden ikkunan sivulle koho-opaste, joka sisältää tietyn alueen pelkistetyn karttatiedon kohomerkinnöin

KäsiteVoimassa oleva

tummuuseroonAvaa uuden ikkunan sivulle tummuuseroon perustuva varoittava merkintä, joka auttaa havaitsemaan törmäysvaaraa aiheuttavat lasipinnat

KäsiteVoimassa oleva

tasoeron reunasta varoittava merkintäraita, joka erottuu tummuuseronAvaa uuden ikkunan sivulle tummuuseron avulla

KäsiteVoimassa oleva

opaste, jossa tilan pohjapiirrokseen on merkitty induktiosilmukanAvaa uuden ikkunan sivulle induktiosilmukan kuuluvuusalue

KäsiteVoimassa oleva

tankomainen liikkumista helpottava ja ohjaava rakenne, josta saa otteen kädellä

KäsiteVoimassa oleva

tukikaideAvaa uuden ikkunan sivulle tukikaide, jota käytetään wc-istuimen yhteydessä

KäsiteVoimassa oleva

kulkuväylän tai tilan esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön mitoitus, joka mahdollistaa apuvälineiden kanssa toimimisen

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

rakenne, joka mahdollistaa esteettömänAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömän liikkumisen kulkuväylän eri tasojen välillä

KäsiteVoimassa oleva

tuntoaistin avulla havaittava materiaalien välinen ero

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

laatta, jonka pinnassa on kulkua ohjaava kohomerkintä

KäsiteVoimassa oleva

koholla oleva lista, jota käytetään opastamiseen

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön mitoitus, joka mahdollistaa istuen toimimisen kalusteen tai varusteen ääressä

KäsiteVoimassa oleva

portaiden myötäisesti johdekiskoa tai -putkea pitkin liikkuva henkilönostin, joka mahdollistaa esteettömänAvaa uuden ikkunan sivulle esteettömän siirtymisen kahden tason välillä

KäsiteVoimassa oleva

pyörätuolia käyttävälle henkilölle varattu paikka

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

lyhytaikaiseen pysäyttämiseen tarkoitettu autopaikka, joka mahdollistaa matkustajien jättämisen tai ottamisen kyytiin

KäsiteVoimassa oleva

opaste, joka kuvailee sanallisesti tiettyä tilaa, ympäristöä tai reittiä

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

opaste, joka sisältää tietyn alueen pelkistetyn karttatiedon helposti hahmotettavassa ja ymmärrettävässä muodossa

KäsiteVoimassa oleva

suunnitteluperiaate, jossa pääsy asuntoon on esteetönAvaa uuden ikkunan sivulle esteetön ja sisäänkäyntikerrokseen sijoitetaan kaikki jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömät tilat

KäsiteVoimassa oleva

luiskanAvaa uuden ikkunan sivulle luiskan osa, joka estää suistumisen reunan yli

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää