Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

maankäyttötoimija

Käsite · Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rytj/concept-1072

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • maankäyttöprosesseihin osallistuva oikeussubjekti

Huomautus

  • Tätä käsiteluokkaa ei pysty tällä hetkellä harmonisoitujen yläluokkien puuttuessa mallintamaan nätisti: oikeussubjektin luokitus tulisi tulla ylempää jotta voimme vain määrittää, mitkä maankäyttötoimijat ovat luonnollisia ja mitkä oikeushenkilöitä. Tässä mallissa jaottelu on jätetty pois ja mallintaminen tehty vain olennaisten luokkien osalta maankäytön toimijaperspektiivistä.
  • Laajemman harmonisoinnin yhteydessä ne roolit jotka ovat maankäytön aihepiiriä laajempia tulisi siirtää yhteisten yläluokkien alle ja jättää tämän luokan alle ainoastaan sellaisia rooleja jotka ovat maankäytölle spesifejä (esimerkiksi kaavoittaja tai rakennustarkastaja).
  • Maankäyttötoimija on yksi maankäytön aihepiirin (domain) juuritason yläluokista.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi