Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

maankäyttöprosessin osa

Käsite · Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rytj/concept-1069

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Synonyymi, Luonnos

Määritelmä

  • maankäyttöprosesseihin sisältyvä aliprosessi (vaihe), tapahtuma tai tehtävä, jota ei suoriteta tai joka ei tapahdu itsenäisesti ja emoprosessista riippumatta

Huomautus

  • Tämän luokan osalta tarvitaan ylätason päätös siihen, miten prosesseja ja niiden osia suhteutetaan toisiinsa; maankäyttöprosessi on tässä sanastossa määritelty koskemaan laissa määriteltyjä itsenäisiä prosessikokonaisuuksia, tällöin prosessin osina tapahtuvat aliprosessit eivät käsitteellisesti voi olla hierarkkisesti saman luokan alla.
  • Huom! Tämän käsiteluokan alle sijoitettuja käsitteitä ei ole vielä jaoteltu omien alikäsitteidensä alle (esim. "kaavoitusmenettelyn osa").
  • Kuten tämän käsitteen alikäsitteistä nähdään, monet samoissa koodistoissa olevat termit ovat kontekstisidonnaisia ja tällöin niiden kohdistumista eri päätöksiin, kohteisiin, tietoihin, asioihin jne. pitäisi tarkastella esimerkiksi formaalin käsiteanalyysin avulla listojen johdonmukaistamiseksi.
  • Maankäyttöprosessin osat ovat relevanteilta osin myös maankäytön kohteiden, toimijoiden ja tietojen elinkaaritapahtumia.
  • Maankäyttöprosesseihin voi sisältyä sekä tehtäviä jotka jokin toimija suorittaa, että tapahtumia jotka realisoituvat jonkin prosessiin kuulumattoman ulkoisen toimijan toiminnan seurauksena. Tämän vuoksi esimerkiksi "kumoutuminen" (itsestään ehtojen mukaisesti tapahtuva "toiminta") ja "kumoaminen" (aktiivinen toiminta) ovat molemmat prosessin ennalta määriteltyjä osia. On tärkeä ymmärtää, että semanttisesti myös esim. "kumoutuminen" on prosessin osa, sillä se tapahtuu (tehdään; muuttuu tapahtuneeksi) joko tietojärjestelmän automaation tai toimijoiden toimesta aivan kuten aktiiviset tehtävät (toiminta).
  • Tässä on päädytty ehdottamaan "osa", sillä tehtävät mielletään usein (ks. esim. BPMN) itsenäisiksi atomisiksi komponenteiksi (task, action) joista eri tasoisia prosessihierarkioita kootaan. Osa ei ota kantaa jaottelun tasoon, joten tällä katetaan sekä atomiset tehtävät että tehtäväkokonaisuudet jotka eivät kuitenkaan koskaan ole itsenäisiä prosesseja.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi