Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kaava

Käsite · Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rytj/concept-1077

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • kaavoitusmenettelyssä tuotetusta kaavasuunnitelmasta maankäyttöpäätöksen kautta muodostuva alueidenkäyttöä ohjaava kaavasuunnitelma, jolla on laillisesti velvoittava elinkaaren tila

Huomautus

  • Kaikki eri elinkaarivaiheiden kaavasuunnitelmat ovat sisällöllisesti ja tyyliltään rinnasteisia, tämän vuoksi yleisellä tasolla voidaan puhua vain eli elinkaaristatuksen kaavasuunnitelmista ("ehdotusvaiheen kaavasuunnitelma", "lainvoimainen kaavasuunnitelma" jne.). Kaava terminä toimii tällöin synonyyminä niille kaavasuunnitelmille, jotka ovat elinkaaren vaiheessaan ohittaneet viranomaisen hyväksynnän (muualla määritellyn mukaisesti: "kaavoituksen lopputuloksena syntyvä [...]")
  • Kaavaa terminä käytetään synonyyminä sekä tietynlaiselle maankäyttösuunnitelmalle ("kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttösuunnitelma") että maankäyttöpäätökselle ("kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttöpäätös"). Nämä kuvaukset heijastavat sitä että kaava sisältää myös suunnitelmatietoa mutta että kyseinen tieto liittyy aina maankäytöstä tehtävän päätöksen jälkeiseen olotilaan.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi