Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kaavamääräys

Käsite · Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käsitemalli · Poistettu käytöstä
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rytj/concept-1056

Termit

  • Suositettava termi, Poistettu käytöstä

Määritelmä

  • kaavasuunnitelmaan sisältyvä ja sen kaavakohteisiin kohdistuva velvoittava määräys

Huomautus

  • Koska kaava on kaavasuunnitelman elinkaareltaan rajattu erityistapaus, kaikki kaavasuunnitelmien sisältö on nimetty kaava- eivätkä kaavasuunnitelma-alkuisilla termeillä. Tässä määrittelyssä on katsottu tarpeettomaksi erotella sisällön termejä elinkaaren vaiheiden mukaan, sillä niiden status on sidonnainen ne koostavan kaavasuunnitelman statuksesta. Kaavamääräykset, -kohteet, -suositukset ym. luodaan suunnitelmaan sillä oletuksella että ne päätyvät suunnitelmaan joka saa (lainvoimaisen) kaavan statuksen.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi