Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Teknisten verkkojen sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

viemäriverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle viemäriverkko, joka on tarkoitettu huleveden siirtämiseen ja varastointiin

KäsiteLuonnos

imupaineeseen perustuva tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu jätteiden siirtämiseen keräysasemalle

KäsiteLuonnos

viestintäverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle viestintäverkko, jota käytetään pääasiassa televisio- ja radio-ohjelmistojen tai muun aineiston lähettämiseen ennalta määrittelemättömälle vastaanottajajoukolle samanaikaisesti ja samanlaisena

KäsiteLuonnos

viemäriverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle viemäriverkko, joka on tarkoitettu jäteveden siirtämiseen ja varastointiin

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu kaasun siirtämiseen kaasuntuotantopaikoilta tai varastoista käyttäjille

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu rakennusten ja rakennelmien viilentämiseen lämpöenergiaa poistamalla

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu lämpöenergian siirtämiseen lämpölaitokselta tai lämpövoimalaitokselta käyttäjille

KäsiteLuonnos

langaton verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle langaton verkko, jossa radioyhteyttä käytetään päätelaitteen ja tukiaseman välillä ja päätelaite toimii vain yhden tukiaseman alueella

KäsiteLuonnos

tietoliikenneverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tietoliikenneverkko, jonka yhteyksistä pääosa on toteutettu tiedonsiirtokaapelin avulla ja jossa tilaajaliittymä kytketään verkkoon tiedonsiirtokaapelilla

KäsiteLuonnos

tietoliikenneverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tietoliikenneverkko, jonka yhteyksistä osa voi olla toteutettu tiedonsiirtokaapelin avulla, mutta jossa tilaajaliittymä on aina toteutettu langattomasti

KäsiteLuonnos

langaton verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle langaton verkko, jossa radioyhteyttä käytetään päätelaitteiden ja tukiasemien välillä ja päätelaite toimii verkon kaikkien tukiasemien alueella

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu käsittelemättömän veden varastointiin ja siirtoon

KäsiteLuonnos

aineen, energian tai datan siirtämisen perustan muodostava tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko

KäsiteLuonnos

langaton verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle langaton verkko, jossa radioyhteyttä käytetään satelliittien, maa-asemien ja satelliittipäätelaitteen välillä

KäsiteLuonnos

viemäriverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle viemäriverkko, joka on tarkoitettu jäte- ja huleveden siirtämiseen ja varastointiin

KäsiteLuonnos

paikka, jossa jokin yksikäsitteisen järjestelmän avulla ilmaistuna sijaitsee

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu sähköenergian siirtämiseen voimalaitokselta käyttäjille

KäsiteLuonnos

toisiinsa yhdistettyjen laitteiden ja rakenteiden muodostama fyysinen kokonaisuus, joka muuntaa, siirtää, ohjaa tai varastoi ainetta, energiaa tai dataa

KäsiteLuonnos

yhdestä tai useammasta teknisestä verkostaAvaa uuden ikkunan sivulle teknisestä verkosta muodostuva fyysinen kokonaisuus

KäsiteLuonnos

teknisen verkonAvaa uuden ikkunan sivulle teknisen verkon osa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön tekniselle verkolle aiheuttamia haittavaikutuksia tai teknisen verkon ympäristölle aiheuttamia haittavaikutuksia

KäsiteLuonnos

teknisen verkonAvaa uuden ikkunan sivulle teknisen verkon osa, joka kannattelee tai pitää paikoillaan teknisen verkon muita osia

KäsiteLuonnos

teknisen verkonAvaa uuden ikkunan sivulle teknisen verkon osa, jota käytetään energian, aineen tai datan siirtämiseen käyttäjille

KäsiteLuonnos

viestintäverkkoAvaa uuden ikkunan sivulle viestintäverkko, jota käytetään sähköisessä muodossa olevan informaation välittämiseen pääasiassa kahden käyttäjän välillä

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu talousveden tai teollisuuden prosesseissa käytettävän käsitellyn veden varastointiin ja siirtämiseen käyttäjille

KäsiteLuonnos

tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, joka on tarkoitettu jäteveden siirtämiseen pois sen tuottajilta tai huleveden siirtämiseen pois rakennetulta alueelta sekä jäte- tai huleveden varastoimiseen

KäsiteLuonnos

siirtoteiden ja solmujen muodostama tekninen verkkoAvaa uuden ikkunan sivulle tekninen verkko, jossa voidaan välittää sähköisessä muodossa olevaa informaatiota