Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Ulkomaankaupan tilastointi

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu, tai maa, jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä valmistus tai käsittely on tapahtunut

KäsiteLuonnos

myytyjen tuotteiden arvo vähennettynä muilta hankittujen välituotteiden arvolla

KäsiteLuonnos

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan OECD:n suositusten mukaan tietylle kansantaloudelle saatavan nettoarvonlisän perusteella

KäsiteLuonnos

tavaran arvo, joka sisältää kulut, vakuutuksen ja rahdin lähetysmaan ja määrämaan välillä

KäsiteLuonnos

menettely, jossa yritystilaston tavaratuonnin CIF-arvo muunnetaan maksutaseen mukaiseksi FOB-arvoksi vähentämällä CIF-arvosta kulut, vakuutus ja rahti

KäsiteLuonnos

tavaran arvo, joka ei sisällä kuluja, vakuutusta ja rahtia lähetysmaan ja määrämaan välillä

KäsiteLuonnos

globaaliin valmistuttamiseen, tehtaattomaan tuotantoon tai välityskauppaan perustuva tuotanto

KäsiteLuonnos

toimintatapa, jossa tuotteet valmistetaan ulkomailla ilman omassa omistuksessa olevaa tehdasta siten, että valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista ja immateriaalioikeudet muodostavat pienen osan tuotteen arvosta

KäsiteLuonnos

tuotujen tavaroiden vienti edelleen ilman tavaroiden olennaisen luonteen muuttumista

KäsiteLuonnos

vähintään kolmen osapuolen välinen välityskauppa, jossa myyjä toimittaa tavaran lopulliselle ostajalle

KäsiteLuonnos

ketjukauppa, jossa kaupan kaikki kolme osapuolta ovat eri EU-maista

KäsiteLuonnos

maa, josta tavara on lähetetty vietäväksi

KäsiteLuonnos

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus

KäsiteLuonnos

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee palveluiden omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä

KäsiteLuonnos

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee tavaroiden taloudellisen omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä, niiltä osin kuin tavarat eivät sisälly palveluun

KäsiteLuonnos

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan maksutaseasetuksen mukaisesti

KäsiteLuonnos

viimeinen maa, jonne tavara on lähetetty vietäväksi

KäsiteLuonnos

aineeton tuote

KäsiteLuonnos

ulkomaankauppa, jossa palveluiden omistajuus vaihtuu kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä

KäsiteLuonnos

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava palveluviennin ja palvelutuonnin erotus

KäsiteLuonnos

kokonaistoimitus, johon kuuluu tavaroiden lisäksi suunnittelu-, asennus- ja rakennustöitä

KäsiteLuonnos

omistaja, joka kantaa taloudellisen vastuun ja riskit tuotteesta ja saa siitä tosiasiallisen taloudellisen hyödyn

KäsiteLuonnos

aineellinen tuote

KäsiteLuonnos

tuonti, joka muodostuu tavaroiden omistajuuden vaihdosta ulkomaiselta talousyksiköltä kotimaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli kotimaahan

KäsiteLuonnos

vienti, joka muodostuuu tavaroiden omistajuuden vaihdosta kotimaiselta talousyksiköltä ulkomaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli ulkomaille

KäsiteLuonnos

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaroiden ja palveluiden viennin ja tuonnin erotus

KäsiteLuonnos

indeksi, joka kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan määrien suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon

KäsiteLuonnos

indeksi, joka kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan arvojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon

KäsiteLuonnos

ulkomaankauppa, jossa tavaroiden omistajuus vaihtuu kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai tavaroita vaihdetaan kansainvälisten rajojen yli

KäsiteLuonnos

tavaratuonti EU-maasta toiseen

KäsiteLuonnos

tavaravienti EU-maasta toiseen

KäsiteLuonnos

globaalin valmistuttamisen ja välityskaupan piirteitä yhdistelevä toimintatapa, jossa tuotteet valmistetaan ulkomailla ilman omassa omistuksessa olevaa tehdasta siten, että valmistuttaja omistaa valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista ja immateriaalioikeudet muodostavat suurimman osan tuotteen arvosta

KäsiteLuonnos

ulkomaankaupan osa, joka muodostuu tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihdosta ulkomaiselta talousyksiköltä kotimaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli kotimaahan

KäsiteLuonnos

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä hyödyke

KäsiteLuonnos

tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihto kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai vaihto kansainvälisten rajojen yli

KäsiteLuonnos

tavaroiden ja palveluiden tuontia ja vientiä kuvaava tilasto

KäsiteLuonnos

tuotteen valmistuttaminen Suomessa, jossa ulkomainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista

KäsiteLuonnos

tuotteen valmistuttaminen ulkomailla, jossa suomalainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista

KäsiteLuonnos

ulkomaankaupan osa, joka muodostuuu tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihdosta kotimaiselta talousyksiköltä ulkomaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli ulkomaille

KäsiteLuonnos

toimintatapa, jossa tuotos syntyy ostojen ja myyntien välisestä erotuksesta, kun kotimainen yritys välittää tavaroita muuttumattomana ulkomailla maasta toiseen ilman, että tavarat kulkevat välittäjän kotimaan kautta

KäsiteLuonnos

tavaroiden tai palveluiden myynti ja hankinta EU-maiden välillä

KäsiteLuonnos

yritystilastojen mukaisen tavaroiden ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus

KäsiteLuonnos

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan yritystilastoista annetun asetuksen mukaisesti