Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Väyläsanasto: suunnittelu ja rakentaminen

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

suunnitelma, jossa määritetään kaavan tarkkuudella liikenneväylänAvaa uuden ikkunan sivulle liikenneväylän sijainti tai kaavaan tarvittavat aluevaraukset liikennealueille sekä väylähankkeen vaikutukset liikenteeseen, ihmisiin, maankäyttöön ja ympäristöön

KäsiteLuonnos

selvitys, jossa tarkastellaan ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä hankkeidenAvaa uuden ikkunan sivulle hankkeiden tarpeellisuutta, alustavia toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia

KäsiteLuonnos

suunnittelu, jossa tarkastellaan hankkeidenAvaa uuden ikkunan sivulle hankkeiden tarpeellisuutta, toteuttamismahdollisuuksia, kannattavuutta ja ajoittumista

KäsiteLuonnos

työkokonaisuus, johon kuuluu yksi tai useampi projektiAvaa uuden ikkunan sivulle projekti

KäsiteLuonnos

kadun rakentamiseen tähtäävä lakisääteinen suunnitelma, joka sisältää tiedot katualueen yksityiskohtaisista ratkaisuista ja suunnitelman vaikutuksista kaupunkikuvaan, ympäristöön, liikenteeseen ja maankäyttöön

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

korjaushanketta koskeva suunnitelma niistä toimenpiteistä, joiden avulla jokin vika, vaurio tai puute poistetaan kohteen palvelutasoa parantamatta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

kulkuneuvojen tai jalankulkijoiden liikkumista varten rakennettu väylä

KäsiteLuonnos

kertaluonteinen, tavoitteellinen työkokonaisuus, jonka kesto ja johon käytettävät resurssit on suunniteltu ennalta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

väylärakentamisen toteutusta varten laadittava tekninen suunnitelma, jossa määritellään kohteen täsmällinen sijainti, mitoitus, rakenne ja laatuvaatimukset

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

radan rakentamiseen tähtäävä lakisääteinen suunnitelma, joka sisältää tiedot rautatien sijainnista ja sitä varten tarvittavasta alueesta sekä ratahankkeen toteuttamistavasta, kustannuksista ja vaikutuksista

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tien rakentamiseen tähtäävä lakisääteinen suunnitelma, joka sisältää tiedot tien sijainnista ja vaikutuksista, tietä varten tarvittavasta alueesta sekä tiehankkeen toteuttamistavasta ja kustannuksista

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

suunnitelma liikenneväylälleAvaa uuden ikkunan sivulle liikenneväylälle tehtävistä kohdekohtaisista toimenpiteistä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

vesiväylän rakentamiseen tähtäävä suunnittelu, jonka tarkoituksena on tuottaa vesilupahakemukseen vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

suunnitelma, jossa määritetään liikenneväylänAvaa uuden ikkunan sivulle liikenneväylän likimääräinen sijainti, tilantarve, vaikutukset sekä suhde ympäröivään maankäyttöön

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

lakisääteinen menettely, jossa tarkastellaan suunnitteilla olevasta hankkeestaAvaa uuden ikkunan sivulle hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia, todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia