Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Julkisen hallinnon yhteinen sanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

tiettyä aatteellista tarkoitusta varten perustettu yhdistys

KäsiteLuonnos

yhtiön yhteisösäännöissä annettu määräys, joka säätelee sitä, missä asemassa olevat henkilöt voivat edustaa yhtiötä joko yksin tai yhdessä

KäsiteVoimassa oleva

se mitä kielellinen esitys, taideteos tai muu sellainen olennaisesti käsittelee tai kuvaa

KäsiteLuonnos

ajan määritelmä

KäsiteLuonnos

aikaisemman määritelmä

KäsiteLuonnos

kunta, josta henkilö on muuttanut nykyiseen kotikuntaan tai muuhun aikaisempaan kotikuntaan

KäsiteEhdotus

aikaleiman määritelmä

KäsiteLuonnos

aikavälin määritelmä

KäsiteLuonnos

ajallisen määritelmä

KäsiteLuonnos

ajallinen kokonaisuus, jolla on tiettyjä tuntomerkkejä tai ominaisuuksia, joiden perusteella se voidaan tunnistaa ja joiden perusteella sille voidaan määritellä vähintään summittainen alkamis- ja päättymisajankohta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteEhdotus

Esim. hankkeen tai projektin lyhenne

KäsiteLuonnos

alle 18-vuotias henkilö

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

alin yliopistossa suoritettava korkeakoulututkinto

KäsiteLuonnos

tiettyä toimintaa tai tarkoitusta varten perustettu [organisaation](http://uri.suomi.fi/terminology/jhs/J132) osa

KäsiteLuonnos

aliorganisaation yksikäsitteisesti identifioiva tunnus

KäsiteLuonnos

alkamisajankohta kellonajan tarkkuudella ilmaistuna

KäsiteLuonnos

alkamisajankohta päivämäärän, tunnin ja minuutin tarkkuudella ilmaistuna

KäsiteEhdotus

Alkamishetki kuukauden tarkkuudella määriteltynä. Periaatteessa ajanhetki pilkottuna kolmeen osaan mahdollistaen ilmaisun sillä tarkkuudella, jolla tietoa on saatavilla (esim vuosi+kk). Tällä voidaan ennalta ehkäistä se, että joudutaan feikkaamaan tietoa, silloin kun sitä ei ole.

KäsiteEhdotus

Alkamishetki vuoden tarkkuudella määriteltynä. Periaatteessa ajanhetki pilkottuna kolmeen osaan mahdollistaen ilmaisun sillä tarkkuudella jolla tietoa on saatavilla (esim vuosi+kk). Tällä voidaan ennalta ehkäistä se, että joudutaan feikkaamaan tietoa, silloin kun sitä ei ole.

KäsiteLuonnos

tapahtuman, liikkeen tai ajanjakson käynnistyminen

KäsiteLuonnos

alkuperäisyyden määritelmä

KäsiteLuonnos

allekirjoituksen määritelmä

KäsiteEhdotus

Paikka, jossa asiakirja on allekirjoitettu.

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

alueellisuuden määritelmä

KäsiteLuonnos

alueellisen kattavuuden määritelmä

KäsiteLuonnos

koulutuksena tai näyttötutkintona suoritettava ammatillinen tutkinto

KäsiteLuonnos

ammatillisen pätevyyden hankkimiseen tarkoitettu tutkinto

KäsiteVoimassa oleva

toimintaa tai työtä kuvaava rooli, johon henkilö on saanut koulutuksen tai jossa henkilö toimii tai on toiminut saadakseen tuloa

KäsiteLuonnos

henkilö, jolla on työtehtävien suorittamiseen vaadittava koulutuksellinen tai työssä hankittu pätevyys

KäsiteLuonnos

Opetushallituksen hyväksymä asiakirja, johon tehty merkintä näyttötutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta

KäsiteLuonnos

alin ammattikorkeakoulussa suoritettava korkeakoulututkinto

KäsiteLuonnos

liiketoiminnan kaltaista, mutta pienimuotoisempaa, suppeammissa puitteissa tapahtuvaa toimintaa

KäsiteLuonnos

näyttötutkintona suoritettava ammatillinen tutkinto, joka antaa pätevyyden työskennellä tietyn alan ammattityöntekijänä

KäsiteLuonnos

päätöksentekoa palvelevaa tietojen vertailua ja jalostusta

KäsiteLuonnos

osakkeiden tai osuuksien merkintähinnan maksaminen muulla kuin rahalla

KäsiteLuonnos

säätiön tai kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan nimi, jolla tämä harjoittaa osaa toiminnastaan

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

arvion määritelmä

KäsiteVoimassa oleva

tarkastelun kohdetta koskevan tiedon analysointi ja tulkitseminen ja niiden pohjalta tehtävä kohteen arvottaminen tietyn kriteeristön tai tavoiteasetannan mukaan

KäsiteVoimassa oleva

arvioinnin perustana oleva aineisto

KäsiteVoimassa oleva

peruste, jonka avulla arvioitavan kohteen tai kohteiden arvo, tila tai keskinäinen järjestys määritetään

KäsiteLuonnos

tunnus, joka osoittaa osapuolen arvonlisäverovelvollisuuden

KäsiteLuonnos

vaihdantakelpoinen asiakirja, jonka hallinta on sen osoittaman oikeuden käyttämisen edellytys

KäsiteVoimassa oleva

yhteiskunnallinen ilmiö, joka ilmaisee tilan, tilanteen tai arvostuksen

KäsiteVoimassa oleva

käsiteltäväksi annettu tai otettu tehtävä, josta on saatava aikaan ratkaisu