Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Luvat ja valvonta

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

ravitsemistoimintaa harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle myönnettävä lupaAvaa uuden ikkunan sivulle lupa alkoholijuomien anniskeluun

KäsiteLuonnos

ratkaistavaksi annettu tai otettu tehtävä

KäsiteLuonnos

asianAvaa uuden ikkunan sivulle asian edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen ja asian ratkaiseminen

KäsiteLuonnos

henkilöAvaa uuden ikkunan sivulle henkilö, jolla on tilanteeseen tai tehtävään vaadittava asiantuntemus

KäsiteLuonnos

ohjelma, joka on suunniteltu keskustelemaan ihmisen kanssa joko puheen tai kirjoitetun tekstin välityksellä

KäsiteLuonnos

riippumattoman osapuolen suorittama dokumentoituun menetelmään perustuva toimintaAvaa uuden ikkunan sivulle toiminta, jossa selvitetään, onko tarkastelun kohde toteutettu etukäteen yksilöityjen vaatimusten mukaisesti

KäsiteLuonnos

suunnitelma siitä, miten ensiapu järjestetään tietyssä paikassa tai tiettyä tarkoitusta varten

KäsiteLuonnos

säännösten noudattamatta jättämisestä seuraava toimenpide, jonka viranomainenAvaa uuden ikkunan sivulle viranomainen kohdistaa toimijaanAvaa uuden ikkunan sivulle toimijaan tai asianosaiseenAvaa uuden ikkunan sivulle asianosaiseen lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi

KäsiteLuonnos

työkokonaisuus, johon kuuluu yksi tai useampi projektiAvaa uuden ikkunan sivulle projekti

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

henkilötietoja sisältävä tietojoukko, joka on järjestetty tiedonhakua tukevalla tavalla

KäsiteLuonnos

niiden henkilöiden määrä, jotka ovat organisaation palveluksessa tai työskentelevät tapahtumassaAvaa uuden ikkunan sivulle tapahtumassa

KäsiteLuonnos

ikävuosi, jota nuorempi tai vanhempi ei saa olla osallistuakseen tiettyyn tapahtumaanAvaa uuden ikkunan sivulle tapahtumaan tai toimintaanAvaa uuden ikkunan sivulle toimintaan

KäsiteLuonnos

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla välitetään asianAvaa uuden ikkunan sivulle asian vireillepanonAvaa uuden ikkunan sivulle vireillepanon tai käsittelyn vaatimaa tietoa

KäsiteLuonnos

tapahtumaAvaa uuden ikkunan sivulle tapahtuma tai tapahtuman osa, jossa järjestetään esitys ilotulitteilla

KäsiteLuonnos

tiedoksiantotapa, jossa viranomaisenAvaa uuden ikkunan sivulle viranomaisen verkkosivustolla yleisessä tietoverkossa ilmoitetaan käsiteltävästä asiastaAvaa uuden ikkunan sivulle asiasta ja julkaistaan siihen liittyvä tietoaineistoAvaa uuden ikkunan sivulle tietoaineisto

KäsiteLuonnos

suunnitelma jätteiden keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä varten

KäsiteLuonnos

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla asianosainenAvaa uuden ikkunan sivulle asianosainen oma-aloitteisesti esittää vaatimuksia ja näkemyksiä tarkastelun kohteesta asiankäsittelynAvaa uuden ikkunan sivulle asiankäsittelyn aikana

KäsiteLuonnos

ennalta suunniteltu tapahtuma tai tapahtumien muodostama kokonaisuus, jossa arvioidaan toiminnanAvaa uuden ikkunan sivulle toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista suhteessa suunnitelmiin sekä kartoitetaan mahdollisia kehitystarpeita

KäsiteLuonnos

rakentamiseen tarkoitettu tai rakennettu maa- tai vesialue siihen kuuluvine rakennuksineen

KäsiteLuonnos

kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö

KäsiteLuonnos

tiedoksiantotapa, jossa tieto toimitetaan yksilöidylle vastaanottajalle

KäsiteLuonnos

tilan kustakin kohdasta uloskäytäväänAvaa uuden ikkunan sivulle uloskäytävään johtava kulkukelpoinen reitti

KäsiteLuonnos

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla lausuntopyynnönAvaa uuden ikkunan sivulle lausuntopyynnön saanut toimijaAvaa uuden ikkunan sivulle toimija esittää näkemyksensä tarkastelun kohteesta asiankäsittelynAvaa uuden ikkunan sivulle asiankäsittelyn aikana

KäsiteLuonnos

pyyntö, joka esitetään tarkastelun kohteeseen liittyvien näkemysten hankkimiseksi

KäsiteLuonnos

siirrettävä tai väliaikainen toimintapaikkaAvaa uuden ikkunan sivulle toimintapaikka, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään

KäsiteLuonnos

aiemmin saatuja tai annettuja tietoja täydentävä tieto

KäsiteLuonnos

toisiaan vastaavien käsittelyvaiheiden toteuttaminen samanaikaisesti kaikkien samaan asiointikokonaisuuteenAvaa uuden ikkunan sivulle asiointikokonaisuuteen kuuluvien lupienAvaa uuden ikkunan sivulle lupien osalta