Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

ylempi korkeakoulututkinto

Käsite · OKSA – Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/oksa/c576

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Ei suositettava synonyymi, Luonnos

Huomautus

 • Käsitekaavio:KorkeakoulututkintoAvaa uuden ikkunan sivulle Korkeakoulututkinto
 • Käsitteen tunnus: c576
 • Englannin termi second-cycle degree (samoin kuin first-cycle degree ja third-cycle degree) on peräisin Bolognan prosessista eli vuonna 1999 käynnistetystä eurooppalaisen korkeakoulualueen luomisesta, johon kuului mm. kolmiportaisen tutkintorakenteen (2)Avaa uuden ikkunan sivulle tutkintorakenteen (2) (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä jatkotutkinnotAvaa uuden ikkunan sivulle jatkotutkinnot) vakiinnuttaminen. Termiä second-cycle degree voidaan käyttää niputtavana yläkäsitteenä esimerkiksi puhuttaessa useiden eri alojen keskenään samantasoisista tutkinnoista.
 • Englannin termin master’s degree kirjoittaminen pienellä m:llä koskee kuitenkin ainoastaan yläkäsitettä, tässä tapauksessa käsitettä ylempi korkeakoulututkinto. Kun puhutaan ylemmän korkeakoulututkinnon alakäsitteistä ja tutkintojenAvaa uuden ikkunan sivulle tutkintojen nimistä, esim. Master of Arts, on kunkin nominin alussa käytettävä isoa alkukirjainta.
 • Termin master’s degree / Master’s degree kirjoitusmuoto (pieni vs. iso alkukirjain) vaihtelee kansainvälisesti ja myös Ison-Britannian sisällä. Nykyinen suuntaus englannin kielessä kuitenkin on, että isoja alkukirjaimia sisältävistä muodoista siirrytään kohti pienillä kirjaimilla kirjoitettuja muotoja. Tämän vuoksi tässä sanastossa on annettu ensisijaiseksi pienellä kirjaimella alkava muoto. Kuitenkin mm. monissa korkeakouluissa (1)Avaa uuden ikkunan sivulle korkeakouluissa (1) Suomessa käytetään edelleen isolla M-kirjaimella alkavaa muotoa.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi