Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

vilppi

Käsite · OKSA – Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/oksa/c1530

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • tahallinen, epärehellinen teko tai keino, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva oppijanAvaa uuden ikkunan sivulle oppijan omasta tai toisen henkilön osaamisesta taikka tutkittavaa aihetta koskevista havainnoista tai tutkimustuloksista

Huomautus

  • Käsitekaavio:Kurinpitoon liittyviä käsitteitäAvaa uuden ikkunan sivulle Kurinpitoon liittyviä käsitteitä
  • Käsitteen tunnus: c1530
  • Korkeakouluopinnoissa vilpin eri muotoja ovat esimerkiksi tenttivilppi eli lunttaaminen (ruots. luntning, engl. cheating), plagiointi (ruots. plagiering, engl. plagiarism) eli luvaton toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omana, autoplagiointi (engl. autoplagiarism) eli omien töiden kierrättäminen uusissa opintosuorituksissaAvaa uuden ikkunan sivulle opintosuorituksissa, sepittäminen (engl. fabrication) eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle, havaintojen vääristely (engl. misrepresentation, falsification) eli alkuperäisten havaintojen tarkoituksellinen muokkaaminen tai esittäminen niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy, ja anastaminen (engl. misappropriation) eli luottamuksella esitetyn aineiston luvaton esittäminen tai esittäminen omissa nimissään.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi