Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

OKSA – Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

koulutus (2)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutus (2), jota järjestetään oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille ja jonka tarkoituksena on kehittää oppijanAvaa uuden ikkunan sivulle oppijan suomen tai ruotsin kielen taitoa ja muita kotoutumista edistäviä valmiuksia, jotka tukevat henkilön pääsyä opintoihin ja työelämään sekä osallistumista yhteiskunnan toimintaan

KäsiteLuonnos

kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta tai useammasta oppiaineestaAvaa uuden ikkunan sivulle oppiaineesta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

teollisuuden tai palvelualan yrityksen oppilaitosAvaa uuden ikkunan sivulle oppilaitos, joka tarjoaa yrityksen omiin tarpeisiin pohjautuvaa koulutusta (1)Avaa uuden ikkunan sivulle koulutusta (1)

KäsiteLuonnos

ammatillinen tutkintoAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella

KäsiteLuonnos

ammatillisen osaamisen kohottamiseen ja ylläpitämiseen sekä ammattitaidon osoittamiseen tarkoitettu tutkintoAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinto

KäsiteLuonnos

ammatillinen koulutusAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen koulutus, jonka tavoitteena ei ole tutkinnonAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinnon tai tutkinnon osanAvaa uuden ikkunan sivulle tutkinnon osan suorittaminen ja joka valmistaa ansio- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajien tehtäviin

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

ammatteja koskeva luokittelu, joka kuvaa ammattien sijoittumista yhteiskunnan tai työelämän aloille

KäsiteLuonnos

koulutusorganisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle koulutusorganisaatio, jonka tehtävänä on tarjota työelämän vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta (1)Avaa uuden ikkunan sivulle opetusta (1), joka tähtää ammatillisiin asiantuntijatehtäviin

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

työelämän tehtävä- ja taitoalueiden pohjalta muodostettu tavoite, joka kunkin ammatillisen tutkinnon osanAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen tutkinnon osan osalta ilmaisee, mitä ammatillisen koulutuksenAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen koulutuksen opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai osaavan tehdä

KäsiteLuonnos

ammatillinen tutkintoAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammatillista perustutkintoaAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillista perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää