Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Metsäsanakirja

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

suoyhdistymä, jonka keskiosa on reunoja alempana [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

metsähallituksen tai Metsäntutkimuslaitoksen päätöksellä valtion maalle perustettu rauhoitusalue, joka on näyte alkuperäisestä metsäluonnosta [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

luonnontilainen vanha metsä, jonka kasvuun ja uudistumiseen ihminen ei ole puuttunut

KäsiteLuonnos

erityisen kookas ja iäkäs puu

KäsiteLuonnos

vähittäin etenevä kasvipeitteen tuhoutuminen kuivuusalueilla [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

Rion ympäristökokouksen aloitteesta vuonna 1994 solmittu ja vuonna 1996 voimaan tullut sopimus, jonka perusajatuksena on edistää kuivien alueiden kestävää käyttöä ja ehkäistä ihmisen aiheuttamaa aavikoitumista [~ LLAvaa uuden ikkunan sivulle LL ]

KäsiteLuonnos

elinympäristössä vaikuttava fysikaalinen tai kemiallinen tekijä [~ BSAvaa uuden ikkunan sivulle BS ]

KäsiteLuonnos

puun, metsikön tai laajemman metsäalueen kasvu, joka ilmaistaan mittauksissa saatavina lukuarvoina [~~Poso]

KäsiteLuonnos

populaation geneettinen sopeutuminen paikallisiin ympäristötekijöihin ja niiden muutoksiin [~ MMGAvaa uuden ikkunan sivulle MMG ]

KäsiteLuonnos

alustakoneen päälle asennettava puunkorjuulaite [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

viljelyn jäljeltä nurmettunut entiselle kaskimaalle syntynyt keto [~ NSSKAvaa uuden ikkunan sivulle NSSK ]

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tuholaistorjunta, jossa taimikot suojataan suljetulla aidalla [~~Annila]

KäsiteLuonnos

periaate, jonka mukaan ympäristöä pilaavan toiminnan harjoittaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä ja vähentämisestä tai pilatun kohteen ennallistamissta [~ YSAvaa uuden ikkunan sivulle YS ]

KäsiteLuonnos

puukappale, joka on työstetty sahatavaraa pitemmälle jatkojalostusta varten [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

aikaisemman puusukupolven vanha lakkapäinen mänty [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

nuorpuun jälkeen syntyvä puuaine [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

korjuukelpoinen kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikon aikana [~ TTK 2002, 439Avaa uuden ikkunan sivulle TTK 2002, 439 ]

KäsiteLuonnos

teollisuuden käyttöön tai rakennuspuuksi menevä käyttöpuu

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tumma, himmeiden suomujen peittämä, yleensä kuusella esiintyvä kaarnakuoriainen, jonka syömäkuvio on tähtimäinen [~ MMTOAvaa uuden ikkunan sivulle MMTO ]

KäsiteLuonnos

tien laatu kuljetuksen kannalta [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

se puutavaran kuljetuksen osa, jossa ajoneuvo liikkuu [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

kuljetusvälineeseen kuormatun puutavaran mittaus [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

puutavaran lähikuljetusta varten maastoon suunniteltu, merkitty, käytetty, hakattu tai raivattu kulkuväylä [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

ajouran reunojen etäisyys toisistaan [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

ajoneuvon pyörästä tai telasta ajouraan jäänyt jälki [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

työmaatason puunkorjuun suunnittelun osa, joka koskee ajourien sijainnin valitsemista ja niiden merkitsemistä maastoon [~~Kärkkäinen]

KäsiteLuonnos

alueen ajourien muodostama verkko

KäsiteLuonnos

ajourien keskiviivojen keskimääräinen etäisyys toisistaan

KäsiteLuonnos

jäljelle jäävälle puustolle ja maaperälle puutavaran kuljetuksesta aiheutunut vaurio [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

harvennushakkuu, jossa poistetaan suhteellisesti eniten alempien latvuskerrosten puita [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

lajia pienempi eliöiden luokitteluyksikkö [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

puutavaravarasto, jossa laajalta alueelta tuodut täyspitkät rungot katkotaan puutavaralajeiksi [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

jakso, joka koostuu vallitsevan jakson alapuolella olevasta nuoremmasta ja lyhyemmästä puustosta [~ Vuokila, 60Avaa uuden ikkunan sivulle Vuokila, 60 ]

KäsiteLuonnos

pienin tietyltä alueelta tiettynä ajanjaksona tuleva valuma [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

tietyn ajanjakson pienin virtaama [~ MPSAvaa uuden ikkunan sivulle MPS ]

KäsiteLuonnos

maantieteellinen paikka tai alue, jonka luontaisesta esiintymästä jalostus- tai metsänviljelyaineisto on peräisin [~ MSM, 48Avaa uuden ikkunan sivulle MSM, 48 ]

KäsiteLuonnos

tietystä paikasta tai tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin oleva koe-erä jalostusaineiston testauksessa [~~MMG]

KäsiteLuonnos

tietyllä alueella historiallisesti tai luontaisesti esiintyvä laji [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

taimikon tiheys sen perustamisvaiheessa

KäsiteLuonnos

puuston tiheys ennen harvennushakkuuta [~ SESMSAvaa uuden ikkunan sivulle SESMS ]

KäsiteLuonnos

kasvin kyky estää erittämiensä yhdisteiden avulla kilpailijoittensa itämistä ja kasvua [~ Reinikainen et al., 374Avaa uuden ikkunan sivulle Reinikainen et al., 374 ]