Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

LVI - Järjestelmä (Versio 1.0)

Muu sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi alijäähdytysjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi allasvesijärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi dialyysivesijärjestelmille
(dialyysivesi on äärimmäisen puhdasta vettä, joka täyttää tiukat vaatimukset, jotta se olisi turvallista käyttää hemodialyysiprosessissa, dialyysivesijärjestelmä sisältää useita vedenkäsittelyvaiheita, jotka poistavat epäpuhtaudet vedestä)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi höyryjärjestelmille
(höyryjärjestelmät koostuvat höyrygeneraattoreista tai -kattiloista, jotka tuottavat höyryä teollisuuden, energiantuotannon ja lämmityksen tarpeisiin)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ilmanvaihdon jäteilmajärjestelmille
(jäteilmalla tarkoitetaan poistoilmaa, joka johdetaan rakennuksesta ulos)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ilmanjäähdytinjärjestelmille
(järjestelmä, jossa jäähdytysliuos (väliaine) sitoo lämpöenergiaa jäähdytettävästä kohteesta ilmanjäähdyttimen kautta ja kiertopumpun välityksellä lämpö siirretään toisaalle)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ilmanvaihtokoneiden jäähdytyspatterien jäähdytysjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kaukojäähdytysjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi lattiaviilennyspiireillä rakennuksen tiloja jäähdyttäville järjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi lauhdutusjärjestelmille
(verkosto lauhdesiirtimen ja lämmönluovutuskohteen välillä)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi lämpöpumppujen jäähdytysjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi nestejäähdytinjärjestelmille
(verkosto nestejäähdyttimen ja lauhdesiirtimen välillä)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi palkeilla rakennuksen tiloja jäähdyttäville järjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi puhallinkonvektoreilla rakennuksen tiloja jäähdyttäville järjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi siirtojäähdytysjärjestelmille
(siirtojäähdytysjärjestelmällä siirretään kaukojäähdytysjärjestelmän jäähdytysenergia rakennuksen ylempien kerroksien jäähdytysjärjestelmille)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi säteilypaneeleilla rakennuksen tiloja jäähdyttäville järjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi tekojääratojen jäähdytysjärjestelmille
(tekojääratojen kentän pinnan alla oleva verkosto tekojääradan jäädytysveden jäädyttämiseksi)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi vedenjäähdytyskonejärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ylimääräkaasunpoistojärjestelmille
(Anestesiakaasunpoistojärjestelmällä on tarkoitus poistaa anestesiassa käytettyjä kaasuja tilasta esimerkiksi sairaaloissa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi argon-järjestelmille
(argon on inerttikaasu, jota käytetään pääsääntöisesti teollisuudessa, kuten elektroniikan valmistamisessa tai hitsauksessa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi asetyleenijärjestelmille
(asetyleeni on kaasu, joka koostuu hiilestä ja vedystä, asetyleeniä käytetään muun muassa teollisuudessa hitsauksen polttoaineena)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi dityppioksidijärjestelmille
(dityppioksidi, toiselta nimeltään ilokaasu on väritön ja makeanhajuinen kaasu (N2O), dityppioksidia käytetään anestesian aineena, elintarviketeollisuudessa sekä moottoriteollisuudessa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi etyleenioksidijärjestelmille
(etyleenioksidi (ETO) on korkeasti reaktiivinen ja myrkyllinen kaasu, jota käytetään yleisesti steriloimaan herkkiä tai lämpötilalle herkkiä materiaaleja ja laitteita)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi happijärjestelmille
(happikaasua (O2) käytetään pääsääntöisesti sairaaloissa, hitsauksessa sekä leikkauksessa ja kemiallisessa tuotannossa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi heliumjärjestelmille
(helium on väritön, hajuton ja mauton inertti kaasu (He), heliumia käytetään muun muassa jäähdytyssovelluksissa, ilmapallojen täytössä sekä sukelluslaitteissa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi hengitysilmajärjestelmille
(hengitysilma koostuu pääsääntöisesti kolmesta kaasusta typpi (N2), happi (O2), hiilidioksidi (CO2))

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi hiilidioksidijärjestelmille
(hiilidioksidi on väritön ja hajuton kaasu, jota esiintyy ilmakehässä)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi hiilimonoksidijärjestelmille
(hiilimonoksidi on myrkyllinen ja hajuton kaasu, joka syntyy epätäydellisestä palamisesta (CO))

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi hitsaussuojakaasujärjestelmille
(hitsaussuojakaasua käytetään hitsaamisessa suojaamaan hitsauskaarta ulkoisilta vaikuttajilta, kuten hapelta ja typeltä, jotta hitsin laatu olisi vahvempaa ja puhtaampaa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kaupunkikaasujärjestelmille
(kaupunkikaasujärjestelmä jakaa maakaasua asuin- sekä liikerakennuksiin kaupunkialueilla)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi maakaasujärjestelmille
(maakaasu on fossiilinen polttoaine, jota käytetään energianlähteenä rakennuksissa, kemialliselta kaavaltaan se on C2H2, voimalaitoksissa sekä teollisuusprosesseissa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi metaanijärjestelmille
(metaani on väritön ja hajuton kaasu, jota esiintyy luonnossa, metaania käytetään energiantuotantoon ja lämmittämiseen)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi nestekaasujärjestelmille
(nestekaasu koostuu pääasiassa propaanista (C3H8) ja butaanista (C4H10), nestekaasua käytetään laajalti kotitalouksissa, teollisuudessa monissa eri prosesseissa, lämmityksessä, lämmitys- ja jäähdytyslaitteissa sekä liikennepolttoaineena)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi synteettisen ilman järjestelmille
(synteettinen ilma on laboratoriovalmisteista ilmaa, jota käytetään pääsääntöisesti laboratorioissa, teollisuudessa tai muissa prosesseissa, joissa ilmalta tarvitaan tarkasti määriteltyjä tai erityisiä ominaisuuksia)

KäsiteLuonnos

Järjestelmätyyppi typpijärjestelmille
(typpi on kemiallinen alkuaine, joka esiintyy ilmakehässä (N2), typpeä käytetään teollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, maataloudessa sekä lääketieteessä)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi vetyjärjestelmille
(vety on kemiallinen alkuaine, joka esiintyy ilmakehässä (H), vetyä käytetään energianlähteenä tai polttoaineena)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ylimääräkaasunpoistojärjestelmille
(ylimääräkaasunpoisto on prosessi jossa ilmasta poistetaan haitallisia kaasuja, prosessi suoritetaan ilmanvaihdolla, kaasunimureilla, kaasujen absorboinnilla ja erilaisilla suodatusjärjestelmillä)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kaasusammutusjärjestelmille
(kaasusammutusjärjestelmissä käytettävä kaasu tukahduttaa palamisen tilassa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi keskuspölynimujärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kesävesijärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ilmanvaihdon kiertoilman poistoilmajärjestelmille
(kiertoilman poistoilmalla tarkoitetaan uudelleen käyttöön otettavaa rakennuksen sisäilmaa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ilmanvaihdon kiertoilman tuloilmajärjestelmille
(kiertoilman tuloilmalla tarkoitetaan uudestaan käyttöön otettua rakennuksen sisäilmaa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi konsentraattiliuosjärjestelmille
(konsentraattiliuos on liuos, joka on erittäin tiivistetty tai vahva verrattuna alkuperäiseen aineeseen tai seokseen, josta se on valmistettu)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kylmätekniikan korkeapainejärjestelmille
(korkeapaineinen kylmäjärjestelmä on järjestelmä, jossa kylmäaineen paine on korkea kylmäprosessin aikana, kompressori luo korkean paineen kylmäaineelle ja kierrättää sitä järjestelmässä, käsittää putkistot ja varusteet ja laitteet kompressorilta korkeapaineventtiilille tai kylmäainevaraajasäiliölle saakka)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kylmätekniikan märkähöyrystysjärjestelmille
(märkähöyrysteinen kylmäjärjestelmä hyödyntää veden haihtumislämpöä kylmänä lähteenä, menetelmä on yksi tapa toteuttaa ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiä, nestemäinen kylmäaine kierrätetään painovoimaisesti tai pumpun avulla kylmäainevaarajasäiliön ja märkähöyrystimien välillä, kylmäainekompressorit pitävät kylmäainevaraajasäiliön painetasoa höyrystymislämpötilaa vastaavassa paineessa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kylmätekniikan suorahöyrystysjärjestelmille
(suorahöyrysteisessä kylmäjärjestelmässä lämmönsiirto jäähdytettävässä tilassa tapahtuu ilman väliainetta suoraan jäähdytyskohteeseen, kylmäaineen ruiskutus höyrystimeen tapahtuu paisuntaventtiilin avulla)