Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Palvelutietovarannon sanasto

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

todiste tunnistetun henkilö sitovasta tahdosta, aikomuksesta tai suostumuksesta asiakirjan suhteen

KäsiteLuonnos

alue, jolla Palvelutietovarantoon kuvattu palvelu on käytettävissä

KäsiteLuonnos

usean organisaation perustama yhteenliittymä, joka toteuttaa hallintoalueiden rajoja ylittäviä yhteisiä tehtäviä

KäsiteLuonnos

palvelun tai asiointikanavan alueen tyyppi, joka voi olla kunta, maakunta, hyvinvointialue tai yrityspalvelujen seutualue

KäsiteEhdotus

Palvelun tai asiointikanavan aluetieto. Sallitut arvot: Koko maa, koko maa pois lukien Ahvenanmaa, rajattu alue.

KäsiteLuonnos

voimassa olevien säädösten mukaisesti todistettu henkilön oikeus työskennellä tietyssä ammatissa sen jälkeen, kun henkilö on todistetusti suorittanut kyseisessä ammattissa vaadittavat opintosuoritukset

KäsiteLuonnos

väline tai tietyssä sijainnissa oleva paikka, jolla asiakas voi ottaa käyttöönsä asiointikanavassa tarjotun palvelun

KäsiteEhdotus

Asiointikanavan tyyppi, joko puhelinpalvelu, verkkosivu, verkkopalvelu, palvelupaikka tai tulostettava lomake.

KäsiteEhdotus

palvelu on saatavilla asiointikanavassa varaamalla erillinen aika

KäsiteEhdotus

palvelun saamiseksi asetetut ehdot ja kriteerit

KäsiteEhdotus

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen maailman saavutettavuutta

KäsiteLuonnos

telekopiointiin käytettävän puhelinliittymän puhelinnumero

KäsiteLuonnos

julkisen hallinnon organisaation tuottama palvelu

KäsiteLuonnos

henkilöiden tai yhteisöjen määrätarkoitusta varten perustama, taloudellista voittoa tavoittelematon yhteenliittymä

KäsiteEhdotus

Palvelutietovarannossa palvelun ja asiointikanavan välinen liitos, joka kertoo mistä asiointikanavasta palvelua on mahdollista saada ja vastaavasti mitä palveluja asiointikanava tarjoaa.

KäsiteLuonnos

sähköisen tai tulostettavan lomakkeen yksilöivä tunnus tai koodi

KäsiteLuonnos

sisältötyyppi, joka on tallennettu, mutta jota ei ole julkaistu

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

maakohtainen koodi, joka liitetään varsinaisen puhelinnumeron eteen toisesta maasta soitettaessa

KäsiteLuonnos

tieto siitä, onko palvelu asiakkaalle maksuton, vai peritäänkö siitä maksu

KäsiteEhdotus

Palvelutietovarannon metatietoja ovat asiasanat, palveluluokat, kohderyhmät ja elämäntilanteet sekä tilastokeskuksen toimialaluokitus.

KäsiteEhdotus

Strukturoitu, koneluettava käsitteistö

KäsiteLuonnos

Organisaation aluetieto, joka kuvaa aluetta, jolla organisaatio pääsääntöisesti tarjoaa palveluita. Sallitut arvot: Koko maa, koko maa pois lukien Ahvenanmaa, rajattu alue.

KäsiteLuonnos

organisaation alueen tyyppi, joka tarkentaa aluetta, jolla organisaatio pääsääntöisesti tarjoaa palveluita. Voi olla kunta, maakunta, hyvinvointialue tai yrityspalvelujen seutualue.

KäsiteLuonnos

toiminta tai toiminto, jolla palveluntoteuttaja vastaa asiakkaan tarpeeseen

KäsiteLuonnos

aukioloaika, jolloin asiointikanavassa voi asioida

KäsiteEhdotus

palvelukokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ryhmitellä palveluja. Organisaation pääkäyttäjä voi luoda palvelukokonaisuuksia joko oman organisaationsa palveluista ja/tai asiointikanavista ja liittää mukaan omien sisältöjen lisäksi myös muiden organisaatioiden sisältöjä ilman rajauksia.

KäsiteLuonnos

ilmaisee palvelun luokituksen arvon Finton PTVL-luokituksen mukaan

KäsiteLuonnos

Palvelun vaihtoehtoinen nimi, jonka tarkoituksena on helpottaa palvelun löytämistä.

KäsiteLuonnos

puhelinnumero, josta asiakas saa tiettyyn palveluun liittyen yhteyden kyseisen palvelun palvelunantajaan

KäsiteLuonnos

yksi palvelutietovarannon asiointikanavista

KäsiteEhdotus

palveluryhmän määritelmä

KäsiteLuonnos

julkisen hallinnon myöntämä maksuväline, jolla asiakas voi maksaa sen palvelun käytöstä, johon palveluseteli on osoitettu

KäsiteLuonnos

palvelu, jonka asiakas voi maksaa julkisen hallinnon tätä tarkoitusta varten myöntämällä palvelusetelillä

KäsiteLuonnos

palvelun luonnetta Palvelutietovarannossa kuvaava luokitus

KäsiteLuonnos

palveluun liitettävä, eri kentistä koostuva pohja, jossa on kuvattu yleisellä tasolla palvelu, jota useat kunnat tai eri organisaatiot tuottavat samankaltaisina

KäsiteLuonnos

Puhelinasiointikanavaa tarkentava tieto, joka kertoo, miten asiakas voi ottaa puhelinnumeroon yhteyttä: puheluna, faksilla tai tekstiviestinä.

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Palvelutietovarannon organisaatiohierarkiassa ylimmällä tasolla sijaitseva organisaatio

KäsiteLuonnos

Palvelutietovarannossa organisaatio, joka kuvaa vastuullaan olevat palvelut Palvelutietovarantoon ja jonka käyttäjillä on oikeus muokata palvelun tietoja.

KäsiteLuonnos

kuvaa, millaisella rahoituksella palvelu on tuotettu

KäsiteEhdotus

Palvelutietovarannossa asiointikanavien saavutettavuusdirektiivin mukainen saavutettavuuskuvaus.

KäsiteLuonnos

Palvelutietovarannossa palvelukuvaukseen käytettävien sisältöelementtien tyypit

KäsiteEhdotus

Fyysisen palvelupaikan sisäänkäynti

KäsiteEhdotus

Suomi.fi-valtuudet eli sähköinen valtuusrekisteri. Tällöin asiakas voi valtuuttaa toisen asioimaan puolestaan sähköisen valtuutuksen avulla.

KäsiteLuonnos

digitaalisessa muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun digitaaliseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisen välineenä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteEhdotus

Pohjakuvauksen taustakuvaus, joka voi sisältää esimerkiksi tietoa palvelun lainsäädännöllisestä taustasta.

KäsiteLuonnos

tyypillisesti matka- ja älypuhelimissa välitettävä lyhytsanoma

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää