Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

ulkomaalaistaustainen

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c28

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • henkilö, joka on itse muuttanut maahan tai jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt Suomen ulkopuolella
  • person som själv har invandrat eller vars bägge föräldrar eller enda kända förälder har fötts i något annat land än Finland

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolitAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolit
  • Ulkomailta adoptoitujen lasten osalta adoptiovanhemmat rinnastetaan biologisiksi vanhemmiksi, joten Suomessa syntyneiden henkilöiden ulkomailta adoptoimaa lasta ei pidetä ulkomaalaistaustaisena.
  • Ulkomaalaistaustainen-käsitettä käytetään ensisijaisesti tilastoinnissa. Muissa yhteyksissä ulkomaalaistaustainen-käsitettä on syytä käyttää harkiten, koska käyttö voi olla toiseuttavaa tai syrjivää.
  • I fråga om barn som adopterats från utlandet likställs adoptivföräldrarna med biologiska föräldrar, varvid barn som adopterats från utlandet av föräldrar som fötts i Finland inte anses ha utländsk bakgrund.
  • Begreppet person med utländsk bakgrund används främst för statistikföring. I andra sammanhang bör begreppet användas återhållsamt eftersom det kan vara andrafierande eller diskriminerande.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi