Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

pakolainen

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

 • kansalaisuusvaltionsa tai entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella oleskeleva henkilö, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kansalaisuusvaltiossaan tai entisessä pysyvässä asuinmaassaan vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi ja jolle on vainon perusteella myönnetty pakolaisasema
 • person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning vistas utanför sitt medborgarskapsland eller sitt tidigare vanliga vistelseland och som på grund av förföljelsen beviljats flyktingstatus

Huomautus

 • Käsitekaavio: Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolitAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolit
 • Yleiskielessä sanaa pakolainen voidaan käyttää myös laajemmassa merkityksessä, jolloin sillä viitataan vainon vuoksi pakenevien henkilöiden lisäksi ihmisiin, jotka ovat joutuneet pakenemaan joko maan sisäisesti tai toiseen maahan esimerkiksi aseellisen selkkauksen, laajalle levinneen väkivallan, ihmisoikeusloukkausten, luonnonkatastrofien tai muiden tällaisten ilmiöiden seurausten välttämiseksi.
 • Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan pakolainen.
 • I allmänspråket kan ordet flykting också användas i vidare bemärkelse, och åsyftar då förutom dem som flyr undan förföljelse även människor som tvingats fly antingen inom landet eller till ett annat land till exempel undan följderna av väpnade konflikter, utbrett våld, människorättskränkningar, naturkatastrofer eller andra liknande fenomen.
 • Flyktingstatus beviljas personer som ges asyl i någon stat eller som FN:s flyktingorgan (UNHCR) betraktar som flyktingar.

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  Luotu
  20.1.2023, 11.42
  Muokattu viimeksi
  20.1.2023, 11.42
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c34