Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

rakenteellinen syrjintä

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c58

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Synonyymi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos
  • Synonyymi, Luonnos

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: Yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjintäAvaa uuden ikkunan sivulle Yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjintä
  • Rakenteellinen syrjintä voi vaikuttaa siihen, miten yhteiskunnallisia aiheita otetaan esiin mediassa sekä siihen, miten viranomaiset käyttävät käsitteitä ja miten käsitteet vaikuttavat viranomaisten toimintaan. Esimerkiksi työnhakijan vierasperäisen nimen on osoitettu vaikuttavan keskeisesti siihen, kuinka usein työnhakija saa kutsun työhaastatteluun. Vastaava ilmiö on osoitettu muun muassa vuokra-asuntomarkkinoilla.
  • Rakenteellista syrjintää voi esiintyä muun muassa työelämään, koulutukseen ja palveluiden toteutukseen liittyvissä sopimuksissa, toimintatavoissa ja lainsäädännössä, joita erilaisissa organisaatioissa noudatetaan.
  • Strukturell diskriminering kan inverka på hur samhälleliga frågor tas upp i media och på hur myndigheterna använder begrepp och hur begreppen påverkar myndigheternas agerande. Exempelvis har namn av främmande ursprung hos arbetssökande påvisats inverka centralt på hur ofta en arbetssökande kallas till arbetsintervjuer. Motsvarande fenomen har påvisats förekomma bland annat på hyresbostadsmarknaden.
  • Strukturell diskriminering kan bland annat förekomma i avtal, verksamhetssätt och lagstiftning som gäller arbetslivet, utbildning eller tjänster och som följs inom olika organisationer.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi