Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

työtön työnhakija-asiakas

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

 • työnhakija-asiakas, joka on laissa säädettyjen kriteerien mukaisesti työtön
 • arbetssökande som är arbetslös enligt de lagstadgade kriterierna

Huomautus

 • Käsitekaavio: Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolitAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolit
 • Suomenkieliset termit ja määritelmä on lainattu Työllisyyspalvelujen sanaston luonnoksesta 15.12.2020.
 • Ruotsin termi arbetslös arbetssökande vastaa työtöntä työnhakijaa. Kun halutaan korostaa asiakkuutta, voidaan käyttää ilmausta kund som är arbetslös arbetssökande.
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ( 916/2012Avaa uuden ikkunan sivulle 916/2012) ja työttömyysturvalaissa ( 1290/2002Avaa uuden ikkunan sivulle 1290/2002) määritetään ne kriteerit, joiden perusteella työttömälle työnhakija-asiakkaalle asetetut edellytykset täyttyvät kyseisissä laeissa.
 • Osa kotoutumispalveluistaAvaa uuden ikkunan sivulle kotoutumispalveluista on rajattu vain työttömille työnhakija-asiakkaille. Työttömyysetuudet ovat tärkeitä toimeentulon turvaajia kotoutumispalveluihin osallistumisen aikana.
 • Työtön työnhakija-asiakas hakee ansiotyötä ja työnhakuaan tukevia työllisyyspalveluja. Hänen on mahdollista saada esimerkiksi työttömyysetuutta ja tiettyjä vain työttömille työnhakija-asiakkaille suunnattuja työllisyyspalveluja tai tukia.
 • Det finska begreppet motsvaras på svenska av arbetslös arbetssökande. Vill man betona kundrelationen kan man använda uttrycket kund som är arbetslös arbetssökande.
 • I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ( 916/2012Avaa uuden ikkunan sivulle 916/2012) och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ( 1290/2002Avaa uuden ikkunan sivulle 1290/2002) fastställs kriterierna utifrån vilka de krav som ställs på arbetslösa arbetssökande uppfylls i lagarna i fråga.
 • Vissa tjänster som stöder integrationAvaa uuden ikkunan sivulle tjänster som stöder integration har begränsats enbart till kunder som är arbetslösa arbetssökande. Arbetslöshetsförmånerna är viktiga medel för att trygga utkomsten vid deltagande i tjänster som stöder integration.
 • En arbetslös arbetssökande söker förvärvsarbete och sysselsättningstjänster som stöder arbetssökningen. Hon eller han kan exempelvis få arbetslöshetsförmån och vissa sysselsättningstjänster eller stöd som enbart är avsedda för kunder som är arbetslösa arbetssökande.

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  Luotu
  20.1.2023, 11.42
  Muokattu viimeksi
  20.1.2023, 11.42
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c22