Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

tasa-arvo

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c49

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos

Määritelmä

 • tila, jossa ihmisten poliittiset ja sosiaaliset oikeudet, mahdollisuudet ja resurssit ovat jakautuneet tasapuolisesti
 • tillstånd där människors politiska och sociala rättigheter, möjligheter och resurser är jämnt fördelade

Huomautus

 • Käsitekaavio: Yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjintäAvaa uuden ikkunan sivulle Yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjintä
 • Ruotsiksi käytetään termiä jämställdhet viittaamaan sukupuolten tasa-arvoon ja termiä jämlikhet, kun viitataan määritelmän mukaiseen käsitteeseen.
 • Tasa-arvo eroaa yhdenvertaisuudestaAvaa uuden ikkunan sivulle yhdenvertaisuudesta siten, että tasa-arvolla tarkoitetaan esimerkiksi tasaista vallan, resurssien ja hyvinvoinnin jakaantumista yhteiskunnassa, kun taas yhdenvertaisuudessa on usein kyse yksilötason oikeudellisesta kysymyksestä. Vaikka tasa-arvoa käytetään toisinaan yhdenvertaisuuden synonyymina, tällaista käyttöä tulisi välttää väärinkäsitysten ehkäisemiseksi.
 • Tasa-arvolla viitataan yleisimmin sukupuolten tasa-arvoon. Siitä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa ( 609/1986Avaa uuden ikkunan sivulle 609/1986).
 • På svenska används termen jämställdhet för att åsyfta jämställdhet mellan könen och termen jämlikhet för att åsyfta det begrepp som definieras här.
 • Jämlikhet (1) skiljer sig från likabehandlingAvaa uuden ikkunan sivulle likabehandling genom att begreppet till exempel avser jämlik samhällsfördelning av resurser och välfärd, medan likabehandling ofta handlar om en juridisk fråga på individnivå. Även om den finska termen tasa-arvo ibland används som synonym till yhdenvertaisuus, bör detta undvikas för att förebygga missförstånd.
 • Den finska termen tasa-arvo används oftast för jämställdhet mellan könen. Om jämställdhet föreskrivs i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ( 609/1986Avaa uuden ikkunan sivulle 609/1986).

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi