Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Ammatti ja työ

Terminologinen sanasto ·Piilotettu

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

samankaltaista työtä tulonhankintatarkoituksessa tekevien henkilöiden rooli, joka kuvaa heidän ominaisuuksiaan, kompetenssejaan ja taitotasoaan


työtehtäväroolin vaatimustaso > kuvataan ammatti- tai tutkintonimikkeiden kautta

samankaltaista työtä tekevien henkilöiden rooli,
joka perustuu tulonhankintatarkoituksessa tehdyn työn sisältöön
ja tietyssä tapauksessa henkilön suorittamaan koulutukseen

toimintaa tai työtä kuvaava rooli,
johon henkilö on saanut koulutuksen
tai jossa henkilö toimii tai on toiminut saadakseen tuloa

ammatti perustuu toimialatietoon, työrooliin
Ammattiin liittyy pätevyys- ja kokemuskompetenssit
koulutus, tutkinnot, työkokemus, osaaminen, taitotaso (skill level)
grouping of jobs, involving similar tasks and which require a similar skill set
joukko töitä, joihin kuuluvia tehtäviä ja velvollisuuksia luonnehtii suuressa määrin samankaltaisuus

KäsiteLuonnos

Ammattiluokat on muodostettu tehtävän työn ja siinä vaadittavan ammattitaidon perusteella luokittelemalla samankaltaiset tehtävät samaan luokkaan. Ammattiluokkien kuvauksissa on kerrottu lyhyesti ja yleisluonteisesti, millaista työtä kyseiseen luokkaan kuuluvissa ammateissa tehdään, ja lisäksi esitetty näihin ammatteihin kuuluvia tyypillisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

toimivaltaisen viranomaisen myöntämä oikeus harjoittaa ammattia

KäsiteLuonnos

henkilön todennettu osaaminen = työhistoria, koulutus, tutkinnot? (vs. kokemus, ominaisuudet)

KäsiteLuonnos

työAvaa uuden ikkunan sivulle työ, jota tehdään palkkaa vastaan tai voiton saamiseksi
työtehtävien ja velvollisuuksien kokonaisuus, jota tehdään työnantajalle tai itsenäisenä yrittäjänä

KäsiteLuonnos

arvonimen määritelmä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

henkilön asema yhteiskunnan rakenteellis-toiminnallisissa järjestelmissä

KäsiteLuonnos

ammattiAvaa uuden ikkunan sivulle ammatti, jonka kelpoisuusvaatimus on säädöspohjaista

KäsiteLuonnos

suoritettavaksi saatu, otettu tai annettu työ

KäsiteLuonnos

tittelin määritelmä

KäsiteLuonnos

opetuksesta vastaavan viranomaisen vahvistamien vaatimusten mukainen suoritus, josta tehdään hallintopäätös

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty hyödyllisenä pidetty tulos

KäsiteLuonnos

nimike, jonka työ- tai toimeksiantaja on antanut työkokonaisuudelle

KäsiteLuonnos

julkisyhteisön hallinnonalaan kuuluva tehtäväkokonaisuus, joka mahdollistaa julkisen vallan käytön

KäsiteLuonnos

virkasuhteessa olevan henkilön työnimike Avaa uuden ikkunan sivulle työnimike
tietyn viran Avaa uuden ikkunan sivulle viran nimi, joka yksilöi viran ja voi myös määrittää sen aseman ja arvon