Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Digituen kehittämisen ja verkostotyön sanasto

Muu sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

digi-liite tarkoittaa, että asia on digitaalinen ja tapahtuu sähköisesti digitaalitekniikan avulla

KäsiteLuonnos

ennakkoluuloja, epävarmuutta ja arkuutta digitaalisia laitteita, palveluita ja digitalisaatiota kohtaan. Syynä voi olla esimerkiksi tiedon ja osaamisen puute, ympäristöstä tulevat uhkakuvat tai aiemmat  kokemukset

KäsiteLuonnos

arkipäivän uskallusta ja luottamusta ottaa turvallisesti käyttöön uusia tai muuttuneita digitaalisia laitteita ja palveluita sekä kehittyä niiden käytössä

KäsiteLuonnos

toimintakulttuurin muutos, jossa tieto- ja viestintätekniikan digitaaliset laitteet sekä palvelut lisääntyvät arjen kaikissa eri toiminnoissa

KäsiteLuonnos

digituen antajille ja saajille kehitetyt ohjeet, jotta digituki olisi turvallista ja tasalaatuista. Digi- ja väestötietovirasto on tehnyt eettiset ohjeet yhdessä sidosryhmiensä kanssa

KäsiteLuonnos

digitukija, jolla on henkilökohtainen kokemus samankaltaisesta elämäntilanteesta kuin digituen saajalla. Hän antaa digitukea vertaiselleen tai osana vertaistukea

KäsiteLuonnos

sähköisen asioinnin sekä palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa käyttämään laitteita ja palveluita itsenäisemmin sekä turvallisemmin

KäsiteLuonnos

henkilö, joka auttaa, neuvoo ja kouluttaa digilaitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käytössä. Hän auttaa digituen tarvitsijaa toimimaan itse

KäsiteLuonnos

moniammatillinen, eri organisaatioissa työskentelevistä digituen toimijoista koostuva joukko, johon kuuluvat toimijat yhdessä tutkivat, kehittävät ja antavat digitukea

KäsiteLuonnos

digituen antamisen muoto, jossa digituen antaja ja saaja kohtaavat etäyhteyksien, kuten puhelin- ja videoyhteyden tai chat-palvelun avulla

KäsiteLuonnos

yhteistoiminnan ja ryhmän työskentelyn tavoitteellista suunnittelua, ohjaamista ja toteuttamista

KäsiteLuonnos

toiminnan sovittamista tai järjestämistä sujuvasti yhteen

KäsiteLuonnos

digituen muoto, jossa digituen antaja ja saaja kohtaavat samassa tilassa.

KäsiteLuonnos

digituen tarvitsijan ohjaamista oikean ja tarpeita vastaavan palvelun pariin

KäsiteLuonnos

monialaista yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Omaa osaamista, tietoa ja kokemusta jaetaan vastavuoroisesti mukana olevien kesken

KäsiteLuonnos

tavoitteellinen työskentelymalli, joka yhdistää eri ihmisiä ja organisaatioita yli totuttujen rajojen, jotta osaamista voidaan jakaa ja yhteinen tavoite saavuttaa