Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Metsäsanasto FI (proto)

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsitePiilotettu

suoyhdistymä, jonka keskiosa on reunoja alempana

KäsitePiilotettu

metsähallituksen tai Metsäntutkimuslaitoksen päätöksellä valtion maalle perustettu rauhoitusalue, joka on näyte alkuperäisestä metsäluonnosta

KäsitePiilotettu

luonnontilainen vanha metsä, jonka kasvuun ja uudistumiseen ihminen ei ole puuttunut

KäsitePiilotettu

erityisen kookas ja iäkäs puu

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

росомаха (ru)

KäsiteLuonnos

viljelyn jäljeltä nurmettunut entiselle kaskimaalle syntynyt keto

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

sellainen kasvi, jonka lehdet elävät kauemmin kuin vuoden

KäsiteLuonnos

verotilin debetin ja kreditin miinus-merkkinen erotus

KäsiteLuonnos

tapahtuman tai tiedon alkamispäivä järjestelmässä

KäsiteLuonnos

vuokkovyöhykkeellä

KäsiteLuonnos

puuta, metsikköä tai muuta metsäaluetta koskevan tiedon hankinta metsänarvioimistieteellisin menetelmin

KäsiteLuonnos

luonnostaan puuton hietikkoinen joutomaa

KäsiteLuonnos

joutomaa, jonka muodostaa puuton tai lähes puuton kalliopaljastuma

KäsiteLuonnos

joutomaa, jonka muodostaa taajaan kivenlohkareiden peitossa oleva alue

KäsiteLuonnos

tunturin lakia-alueella sijaitseva joutomaa, jolla kylmän ja tuulisen ilman vaikutuksesta vain matala, talvella yleensä lumen suojaan jäävä kasvipeite tulee toimeen

KäsiteLuonnos

Demo-käsitteen määritelmä sanastossa. Päivitys.

KäsiteLuonnos

taimikonhoidon jälkeen tehtävä ensimmäinen harvennushakkuuAvaa uuden ikkunan sivulle harvennushakkuu

KäsiteLuonnos

tammivyöhykkeellä kalkkiperäisellä alustalla

KäsiteLuonnos

tammivyöhykkeellä kalkkiperäisellä alustalla

KäsiteLuonnos

kasvatushakkuu, jossa edistetään puulajin ja laadun perusteella valittujen puiden järeyskehitystä poistamalla muut puut

KäsiteLuonnos

Pohjois-Suomen saniaistyyppi, Järvi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Kainuussa, Peräpohjolassa, Metsä-Lapissa

KäsiteLuonnos

Etelä-Suomen saniaistyyppi, tammivyöhykkeellä, vuokkovyöhykkeellä

KäsiteLuonnos

vuokkovyöhykkeellä, Järvi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla

KäsiteLuonnos

metsätalousmaa, jonka puuntuotoskyky on alle 0,1 m3/ha

KäsiteLuonnos

aapasuon pitkänomainen, rimpivesien salpaajana toimiva väli- tai mätäspintamuodostuma

KäsiteLuonnos

uudistushakkuu, jossa metsä hakataan aukeaksi kaistaleittain ja pystyyn jäänyt reunametsä siementää hakatun alueen

KäsiteLuonnos

kitumaan metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, jossa puut Avaa uuden ikkunan sivulle puut kasvat hitaasti maakerroksen ohuuden vuoksi

KäsiteLuonnos

pääasiallisesti kivennäisainekseen muodostama metsämaa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

[kitu- ja] joutomaan metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, joka sijaitsee vaaran tai korkean mäen lakiosassa ja jolle puuston kasvu on vähäistä maan karuuden ja epäsuotuisan ilmaston takia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

kitumaan [kitu- ja joutomaan] metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, joka sijaitsee vaaran tai korkean mäen lakiosassa ja jolle puuston kasvu on vähäistä maan karuuden ja epäsuotuisan ilmaston takia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tammivyöhykkeellä kalkkiperäisellä alustalla

KäsiteLuonnos

metsikkötunnus, joka kuvaa puuston kehitysastetta kiertoajan suhteen

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

metsätalousmaa, jonka puuntuotoskyky on 0,1 - 1 m3/ha

KäsiteLuonnos

tammivyöhykkeellä

KäsiteLuonnos

maaston tietyn korkeuden ylittävä tai vaikeasti saavutettava, valtion omistama maa-alue, jossa harjoitetaan varovaista metsänkäsittelyä

KäsiteLuonnos

puustoinen ja sekatyypin suo, jonka tyypillinen puulaji on kuusi

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

saniaistyyppi koko Suomessa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää