Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Identiteetin hallinta

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

tieto, joka on kuvaa henkilön fyysisiä ja fysiologisia ominaisuuksia tai käyttäytymistä

KäsiteLuonnos

tunnisteAvaa uuden ikkunan sivulle tunniste, joka perustuu fyysiseen tai fysiologiseen ominaisuuteen tai käyttäytymispiirteeseen

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tieto joka kuvaa henkilöAvaa uuden ikkunan sivulle henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan tai on muilla tavoin liitettävissä henkilöön siten, että henkilö tai hänen perheensä tai läheisensä voidaan yksilöidäAvaa uuden ikkunan sivulle yksilöidä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

varmenne, joka on myönnetty henkilölle rekisteröidyn henkilöllisyyden todistamiseksi

KäsiteLuonnos

yksilöintitiedon oikeudeton käyttö

KäsiteLuonnos

julkishallinnon (pääasiassa valtion, kuntien ja itsehallintoyksiköiden hallinto) organisaatioon kuuluvan viranomaisen tai virkamiehen virkavastuulla suorittama toimenpide tai tekemä päätös sekä luovutetun toimivallan käyttö yksityisen toimesta.

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

kohteen todenmukaisuuden, oikeellisuuden tai alkuperän sekä tiedon eheyden säilymisen varmistaminen

KäsiteLuonnos

tunnistautumisen tai tunnistamisen mahdollistava tieto tai ominaisuus

KäsiteLuonnos

kolmannen osapuolen ylläpitämään luottamuspalveluun perustuva sähköinen tunniste, jolla osallinen todistaa rekisteröidyn yksilöllisyytensä

KäsiteLuonnos

toimija, joka takaa varmenteen oikeellisuuden

KäsiteLuonnos

tieto tai tietojoukko, jonka perusteella toimija tai objekti on yksilöitävissäAvaa uuden ikkunan sivulle yksilöitävissä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

toimijaan tai objektiin liittyvien erottelevien ominaisuuksien joukko