Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennusautomaatio - Tuoteosa (Versio 1.0)

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille alilämpötermostaateille
(varolaite, joka suojaa laitetta tai järjestelmää liialliselta jäähtymiseltä)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille apureleille
(sähköisesti ohjattava sähkömekaaninen kytkin, joka ohjaa ohjausvirtapiirin sähkövirtoja ja -jännitteitä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille huonesäätimille
(laite, joka säätää toimilaitteiden välityksellä tilan järjestelmiä pyrkien pitämään tilan olosuhteet asetusarvoissaan)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille hälytyskeskuksille
(keskus, johon on koottu laitteiden hälytyksiä käyttäjän nähtäväksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille I-O-moduuleille
(laite, jossa on erilaisia input- ja output-liittimiä, joihin liitetään laitteiden ohjauksia, säätöjä ja mittauksia)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille ilmamääräantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan ilmanmäärää kanavassa, muuntaa ilmamääräarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille ilmamääräantureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan ilmanmäärää kanavassa, muuntaa ilmamääräarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille ilmamäärämittareille
(laite, joka mittaa ilmamäärää ja näyttää mittausarvon suoraan käyttäjälle)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille ilmanvaihdon hätä-seis -kytkimille
(laite, jolla käyttäjä voi pysäyttää kiinteistön ilmanvaihdon)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille ilmanvirtausmittareille
(laite, joka mittaa ilmanvirtaus ja näyttää mittausarvon suoraan käyttäjälle)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jäätymisvaaratermostaateille
(nestekiertoisen järjestelmän varolaite, joka suojaa järjestelmää jäätymiseltä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaasupitoisuusantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön kaasupitoisuutta, muuntaa kaasupitoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaasupitoisuusantureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön kaasupitoisuutta, muuntaa kaasupitoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaasupitoisuusmittareille
(laite, joka mittaa kaasupitoisuutta ja näyttää mittausarvon suoraan käyttäjälle)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaasupitoisuussäätimille
(laite, joka säätää toimilaitteen välityksellä järjestelmän kaasupitoisuutta pyrkien pitämään kaasupitoisuuden asetusarvossaan)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaasuvuotokytkimille
(laite, joka havaitsee kaasuvuodon ja suorittaa ennalta määritetyt toimenpiteet, kun vuoto havaitaan)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kellokytkimille (laite, johon käyttäjä voi määrittää laitteen käynnissäoloajan)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kellokytkimille, joissa on näyttö (näytöllinen laite, johon käyttäjä voi määrittää laitteen käynnissäoloajan)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kontaktoreille
(sähköisesti ohjattava sähkömekaaninen kytkin, joka ohjaa päävirtapiirin sähkövirtoja ja -jännitteitä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kosteusantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön kosteutta, muuntaa kosteusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kosteusantureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön kosteutta, muuntaa kosteusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kosteuskytkimille
(laite, joka havaitsee kosteuden ja suorittaa ennalta määritetyt toimenpiteet, kun kosteus saavuttaa asetetun tason)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kosteusmittareille
(laite, joka mittaa kosteutta ja näyttää mittausarvon suoraan käyttäjälle)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kosteussäätimille
(laite, joka säätää toimilaitteen välityksellä järjestelmän kosteutta pyrkien pitämään kosteuden asetusarvossaan)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille käsikytkimille
(laite, jolla käyttäjä voi käynnistää tai sammuttaa laitteen manuaalisesti)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille käsikytkimille, joissa on tasonsäätö
(laite, jolla käyttäjä voi manuaalisesti käynnistää tai sammuttaa laitteen ja lisäksi säätää laitteen tuottamaa tehoa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille käsilaukaisimille
(laite, jonka avulla voidaan manuaalisesti aktivoida esimerkiksi varolaitteita)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille käsipainikkeille
(laite, jolla käyttäjä voi käynnistää tai sammuttaa laitteen manuaalisesti)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille laitesäätimille
(laite, joka säätää laitetta sähköisesti)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille logiikkakeskuksille
(keskus, johon on koottu laitteiden tai järjestelmien ohjauslogiikoita)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lumiantureille
(laite, joka on tarkoitettu havaitsemaan lumisade)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpömittareille
(laite, joka mittaa lämpötilaa ja näyttää mittausarvon suoraan käyttäjälle)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila- ja kaasupitoisuusantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa ja kaasupitoisuutta, muuntaa lämpötila- ja kaasupitoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila- ja kaasupitoisuusantureille, joissa on näyttö
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa ja kaasupitoisuutta, muuntaa lämpötila- ja kaasupitoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila-, kosteus- ja kaasupitoisuusantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa, kosteutta ja kaasupitoisuutta, muuntaa lämpötila-, kosteus- ja kaasupitoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila-, kosteus- ja kaasupitoisuusantureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa, kosteutta ja kaasupitoisuutta, muuntaa lämpötila-, kosteus- ja kaasupitoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila- ja kosteusantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa ja kosteutta, muuntaa lämpötila- ja kosteusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila- ja kosteusantureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa ja kosteutta, muuntaa lämpötila- ja kosteusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila- ja valoisuusantureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan ympäristön lämpötilaa ja valoisuutta, muuntaa lämpötila- ja valoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille yhdistetyille lämpötila- ja valoisuusantureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan ympäristön lämpötilaa ja valoisuutta, muuntaa lämpötila- ja valoisuusarvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpötila-antureille
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa, muuntaa lämpötila-arvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpötila-antureille, joissa on lämpötilan poikkeutus
(laite, joka on tarkoitettu mittaamaan ympäristön lämpötilaa, muuntaa lämpötila-arvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä, poikkeutus mahdollistaa tilan lämpötilan asetusarvon muuttamisen käyttäjän toimesta)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpötila-antureille, joissa on lämpötilan poikkeutus ja näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan ympäristön lämpötilaa, muuntaa lämpötilan sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä, poikkeutus mahdollistaa tilan lämpötilan asetusarvon muuttamisen käyttäjän toimesta)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpötila-antureille, joissa on näyttö
(näytöllinen laite, joka on tarkoitettu mittaamaan aineen tai ympäristön lämpötilaa, muuntaa lämpötila-arvon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan lukea rakennusautomaatiojärjestelmästä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpötilan poikkeutuksen tuoteosille
(poikkeutus mahdollistaa tilan lämpötilan asetusarvon muuttamisen käyttäjän toimesta)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille lämpötilasäätimille
(laite, joka säätää toimilaitteen välityksellä järjestelmän lämpötilaa pyrkien pitämään lämpötilan asetusarvossaan)