Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

opintolainavähennys

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c581

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • vähennys, jonka korkeakouluopiskelija voi saada verotuksessa, jos hän on suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa
  • avdrag som högskolestuderande kan få vid beskattningen, om de har avlagt högskoleexamen inom den föreskrivna tiden

Huomautus

  • Käsitekaavio: OpintoetuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Opintoetuudet
  • Opintolainavähennyksen voi saada ennen 1.8.2014 aloitetuissa opinnoissa.
  • Opintolainavähennyksen edellytyksenä on, että ylempään korkeakoulututkintoon käytetty aika ylittää tavoiteajan enintään kahdella lukuvuodella. Alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon käytetty aika saa ylittää tavoiteajan enintään vuodella. Edellytyksenä on myös, että opintolainan määrä on tietynsuuruinen. Kela tutkii, onko opiskelijalla oikeus opintolainavähennykseen, ja ilmoittaa tiedon verottajalle.
  • Studielånsavdrag kan fås för studier som inletts före 1.8.2014.
  • En förutsättning för studielånsavdrag är att den tid som använts till en högre högskoleexamen överskrider den målsatta tiden med högst två läsår. Tiden för avläggande av en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen får överskrida den målsatta tiden med högst ett år. En ytterligare förutsättning är att studielånet uppgår till ett visst belopp. FPA undersöker om den studerande har rätt till studielånsavdrag och underrättar skattemyndigheten om saken.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi