Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

koulumatkatuki

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c579

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: OpintoetuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Opintoetuudet
 • Koulumatkatukea voi saada vain Suomessa opiskeleva henkilö Suomessa tehtäviin koulumatkoihin.
 • Kela maksaa koulumatkatuen kuukausittain opiskelijan kulkutavan mukaan joko koulukuljetuksen järjestäjälle, matkalipun myyjälle tai opiskelijalle.
 • Päivittäisyyden lisäksi koulumatkatuen edellytyksenä on vähintään 10 km:n pituinen yhdensuuntainen koulumatka, tietynsuuruiset kuukausittaiset koulumatkakustannukset ja soveltuva kulkutapa. Kulkutapa voi olla joukkoliikenne, koulutuksen järjestäjän järjestämä kuljetus tai tietyin edellytyksin itse järjestetty kulkutapa (henkilöauto tms.) Oppilaitos antaa opiskelijalle koulumatkoja varten ostotodistuksen, jolla opiskelija voi ostaa joukkoliikenteen lippuja koulumatkatuella alennettuun hintaan. Itse järjestetylle kulkutavalle koulumatkatukea voi saada enintään 100 km:n matkalle.
 • Koulumatkoja pidetään päivittäisinä, jos viikon aikana on vähintään seitsemän yhdensuuntaista koulumatkaa.
 • Stöd för skolresor kan beviljas bara personer som studerar i Finland för skolresor inom Finland.
 • FPA betalar stödet för skolresor månadsvis. Beroende på den studerandes färdsätt betalas stödet till den som ordnar skolskjuts, till den som säljer resebiljetter eller till den studerande.
 • Förutom kravet på dagliga resor är en förutsättning för beviljande av stöd för skolresor att skolvägen i ena riktningen är minst 10 km, att skolresekostnaderna överstiger ett visst belopp per månad och att lämpligt färdsätt används. Färdsättet kan vara kollektivtrafik, skjuts som utbildningsanordnaren ordnar eller under vissa förutsättningar ett eget färdsätt (personbil el.dyl.). Läroanstalten ger den studerande ett köpintyg som gäller skolresor. Med det kan den studerande köpa kollektivtrafikbiljetter till ett pris som sänkts med stödet för skolresor. I fråga om eget färdsätt kan stöd för skolresor fås för resor som är upp till 100 km.
 • Skolresorna anses vara dagliga, om minst sju enkelresor företas under en vecka.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi