Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

koulutarvikemääräraha

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c440

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet
  • Koulutarvikemäärärahasta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa koulutarvikekustannuksista ( 833/2005Avaa uuden ikkunan sivulle 833/2005 ). Sitä maksetaan lukuvuosittain, -kausittain tai -kuukausittain.
  • Tarpeellisina koulutarvikekustannuksina pidetään kysymyksessä olevan koulutuksen tai opiskelun kannalta tarpeellisten koulutarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oppikirjoista, tietokoneen hankkimisesta, opintomateriaalin kopioinnista ja sähköisestä hakemisesta, muistiinpanovälineistä, laskimista ja muista vastaavista tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.
  • Bestämmelser om anslaget för studiematerial finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om studiematerialkostnader ( 833/2005Avaa uuden ikkunan sivulle 833/2005 ). Anslaget betalas per läsår, termin eller månad.
  • Som kostnader för behövligt studiematerial anses kostnader för anskaffning av studiematerial som behövs för utbildningen eller studierna i fråga. Sådana kostnader är till exempel kostnader för läroböcker, anskaffning av dator, kopiering och elektronisk sökning av studiematerial, anteckningsmaterial, räknare och annat motsvarande material.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi