Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

soviteltu työttömyysetuus

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c643

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: TyöttömyysetuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Työttömyysetuudet
  • Työttömyysturvalain ( 1290/2002Avaa uuden ikkunan sivulle 1290/2002 ) mukaan soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus työnhakijalla: 1) joka tekee osa-aikaista työtä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen 2) jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta tai jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa 3) joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 4) jolla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä mutta joka ei työllisty päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssään.
  • Rätt till jämkad arbetslöshetsförmån har enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ( 1290/2002Avaa uuden ikkunan sivulle 1290/2002 ) en arbetssökande 1) som utför deltidsarbete, utom då deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsförkortning som gjorts på arbetstagarens initiativ, 2) vars arbetstid per dag har förkortats p.g.a. permittering eller av en orsak som jämställs med permittering eller som är förhindrad att arbeta p.g.a. en sådan stridsåtgärd som inte har samband med den arbetssökandes anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, 3) som har tagit emot heltidsarbete för högst två veckor eller 4) som har inkomst av företagsverksamhet eller eget arbete men inte är sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi