Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

ruokakunta

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c544

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • samassa asunnossa pysyvästi asuva henkilö tai asuvat henkilöt
 • person eller personer som stadigvarande bor i samma bostad

Huomautus

 • Käsitekaaviot: AsumistuetAvaa uuden ikkunan sivulle Asumistuet ja AsunnotAvaa uuden ikkunan sivulle Asunnot
 • Kela maksaa yleistä asumistukeaAvaa uuden ikkunan sivulle yleistä asumistukea ruokakunnalle.
 • Myös yksin asuva henkilö muodostaa ruokakunnan.
 • Ruokakunnan jäsen kuuluu ruokakuntaan myös tilapäisen poissaolonsa aikana.
 • Jos useampi henkilö on vuokrannut asunnon yhteisellä vuokrasopimuksella tai muulla hallintasopimuksella, he muodostavat ns. yhteisöruokakunnan, vaikka heillä ei muuten olisikaan yhteistä taloutta. Samassa asunnossa asuva voi kuulua eri ruokakuntaan kuin muut asunnossa asuvat, jos hän on vuokrannut osan asunnosta erillisellä vuokrasopimuksella.
 • FPA betalar allmänt bostadsbidragAvaa uuden ikkunan sivulle allmänt bostadsbidrag till hushållet.
 • Också en person som bor ensam utgör ett hushåll.
 • En medlem i ett hushåll hör till hushållet också under tillfällig frånvaro.
 • Om flera personer har hyrt en bostad med ett gemensamt hyresavtal eller något annat besittningsavtal utgör de ett s.k. kollektivhushåll, även om de inte i övrigt skulle ha gemensam ekonomi. En person som bor i en bostad kan höra till ett annat hushåll än de övriga som bor i bostaden, om han eller hon hyrt en del av bostaden med ett separat hyresavtal.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi