Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

viitehinta

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c223

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Käsitekaavio: LääkevaihtoAvaa uuden ikkunan sivulle Lääkevaihto
  • Suomenkielistä käsitekuvausta on päivitetty, eikä ruotsinkielinen käännös enää vastaa sitä. Ruotsinkielinen käsitekuvaus päivitetään myöhemmin.
  • Viitehinnan ylittävä osuus lääkevalmisteen hinnasta jää asiakkaan maksettavaksi, jos hän kieltää lääkevaihdonAvaa uuden ikkunan sivulle lääkevaihdon. Tilanteissa, joissa lääkärin arvion mukaan tietyn lääkevalmisteen käyttö on tarpeellista lääketieteellisin tai hoidollisin perustein ja joissa lääkäri kieltää lääkevaihdon tekemällä siitä merkinnän lääkemääräykseenAvaa uuden ikkunan sivulle lääkemääräykseen, korvaus maksetaan lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman lääkevalmisteen hinnasta.
  • Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa viitehinnat vuosineljänneksittäin. Viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä 0,50 eurolla.
  • Termposten har uppdaterats på finska och den svenska begreppsbeskrivningen stämmer inte längre överens med den finska. Den svenska begreppsbeskrivningen uppdateras senare.
  • Den andel av priset på ett läkemedelspreparat som överstiger referenspriset ska betalas av kunden, om han eller hon motsätter sig utbyte av läkemedelAvaa uuden ikkunan sivulle utbyte av läkemedel. I situationer där en läkare bedömer att användning av ett läkemedelspreparat som säljs under ett visst handelsnamn är nödvändig på medicinska eller terapeutiska grunder betalas ersättningen utgående från priset på det läkemedelspreparat som läkaren angett i receptetAvaa uuden ikkunan sivulle receptet.
  • Läkemedelsprisnämnden fastställer referenspriserna kvartalsvis. Referenspriset är lika med minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det förmånligaste läkemedelspreparatet i referensgruppen höjt med 0,50 euro.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi