Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

äitiysavustus

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c608

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: Perhe-etuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Perhe-etuudet
 • Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi, äidillä tai adoptiovanhemmalla on oikeus korotettuun äitiysavustukseen. Ensimmäisestä lapsesta suoritetaan yksi äitiysavustus ja toisesta samanaikaisesti syntyvästä tai adoptiolapseksi otettavasta lapsesta äitiysavustus suoritetaan kaksinkertaisena, kolmannesta kolminkertaisena, neljännestä nelinkertaisena jne. Korotettu äitiysavustus voidaan hakijan valinnan mukaan suorittaa äitiyspakkauksena, rahana tai näiden yhdistelmänä.
 • Jotta adoptiovanhempi saisi äitiysavustuksen lapsen pitää olla nimetty sijoitettavaksi adoptiovanhemman luokse. Kansainvälisessä adoptiossa avustuksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että adoptiovanhemmalle on myönnetty adoptiolautakunnan lupa.
 • Jotta odottava äiti saisi äitiysavustuksen, raskaudenAvaa uuden ikkunan sivulle raskauden on täytynyt kestää vähintään 154 päivää ja pääsääntöisesti äidin on täytynyt käydä terveystarkastuksessaAvaa uuden ikkunan sivulle terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen 4. raskauskuukauden päättymistä.
 • Äitiysavustuksen hakija voi valita, haluaako hän äitiyspakkauksenAvaa uuden ikkunan sivulle äitiyspakkauksen vai rahaa.
 • Om flera barn samtidigt föds i eller adopteras till en familj, har modern eller adoptivföräldern rätt till höjt moderskapsunderstöd. För det första barnet fås ett moderskapsunderstöd, för det andra barnet som föds eller adopteras samtidigt fås två understöd, för det tredje barnet tre understöd, för det fjärde fyra understöd osv. Den sökande kan välja mellan att få höjt moderskapsunderstöd i form av moderskapsförpackningar, pengar eller en kombination av dem.
 • För att en adoptivförälder ska kunna få moderskapsunderstöd ska barnet ha utsetts för att placeras hos adoptivföräldern. Vid internationell adoption ska dessutom adoptivföräldrarna ha beviljats tillstånd av adoptionsnämnden.
 • För att en väntande mor ska kunna få moderskapsunderstöd ska graviditetenAvaa uuden ikkunan sivulle graviditeten ha pågått i minst 154 dagar, och i regel ska modern ha genomgått en hälsoundersökningAvaa uuden ikkunan sivulle hälsoundersökning hos en läkare eller vid mödrarådgivningen före utgången av den fjärde graviditetsmånaden.
 • Den som ansöker om moderskapsunderstöd kan välja mellan en moderskapsförpackningAvaa uuden ikkunan sivulle moderskapsförpackning och ett penningbelopp.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi