Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

erotusetuus

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c612

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: Perhe-etuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Perhe-etuudet
 • Erotusetuuksia maksetaan EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin välillä.
 • Erotusetuuteen oikeuttava tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun lapsi asuu valtiossa A ja hänen toinen vanhempansa tai muu etuusoikeuden luova perheenjäsenensä työskentelee valtiossa B. Erotusetuutta jää maksettavaksi, jos etuuksista toissijaisesti vastaavan valtion perhe-etuuksien määrä on suurempi kuin ensisijaisen valtion etuuksien määrä. Erotusetuuden määrä on toissijaisen ja ensisijaisen valtion etuusmäärien erotus.
 • Tilläggsbelopp betalas mellan EU- och EES-länderna samt Schweiz.
 • En situation som berättigar till tilläggsbelopp kan uppstå till exempel när barnet bor i staten A och den ena föräldern eller någon annan familjemedlem som ger upphov till förmånsrätt arbetar i staten B. Ett tilläggsbelopp ska betalas, om beloppet av familjeförmåner i den stat som är sekundärt ansvarig för förmånerna är större än beloppet av förmåner i den primära staten. Tilläggsbeloppet är lika stort som mellanskillnaden mellan förmånerna i den sekundära och den primära staten.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi