Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c832

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: OpiskeluterveydenhuoltoAvaa uuden ikkunan sivulle Opiskeluterveydenhuolto
 • Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja viivästymismaksusta säädetään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella.
 • Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun ovat velvollisia maksamaan läsnä olevaksi ilmoittautuneet alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat, Poliisiammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat ja Maanpuolustuskorkeakoulussa muita kuin upseerin virkaan vaadittavia sotatieteellisiä ja sotilasammatillisia opintoja suorittavat korkeakouluopiskelijat. Maksu on saman suuruinen kaikille opiskelijoille. Jos opiskelija maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle määräajan jälkeen, Kela perii opiskelijalta kiinteän viivästymismaksun. Terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu voidaan myös kuitata etuudestaAvaa uuden ikkunan sivulle etuudesta, jonka Kela myöhemmin maksaa opiskelijalle.
 • Korkeakouluopiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla katetaan osa opiskeluterveydenhuollon hyväksyttävistä kustannuksistaAvaa uuden ikkunan sivulle opiskeluterveydenhuollon hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Bestämmelser om hälsovårdsavgiftens belopp och om dröjsmålsavgiften utfärdas årligen genom förordning av statsrådet.
 • Skyldiga att betala hälsovårdsavgift är högskolestuderande som har anmält sig till läroanstalten som närvarande och som avlägger lägre eller högre högskoleexamen, avlägger yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan eller bedriver andra militärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier vid Försvarshögskolan än studier som krävs för officerstjänst. Avgiften är lika stor för alla studerande. Om en studerande betalar hälsovårdsavgiften till FPA efter utsatt tid, tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift av honom eller henne. Hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kan också kvittas mot förmånerAvaa uuden ikkunan sivulle förmåner som FPA senare betalar ut till den studerande.
 • De hälsovårdsavgifter som de högskolestuderande betalar täcker en del av de godtagbara kostnaderna för studerandehälsovårdenAvaa uuden ikkunan sivulle godtagbara kostnaderna för studerandehälsovården.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi