Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

perusosan alentaminen

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c700

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Käsitekaavio: ToimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle Toimeentulotuki
  • Perusosan alentamisen tulee aina perustua yksilökohtaiseen harkintaan, ja tuensaajan kokonaistilanne tulee selvittää ennen perusosan alentamista. Alentaminen voidaan tehdä vain, jos sitä tuensaajan tilanne huomioon ottaen ei voida pitää kohtuuttomana.
  • Perusosan alentamisen syyt ja suuruus on määritelty toimeentulotuesta annetussa laissa ( 1412/1997Avaa uuden ikkunan sivulle 1412/1997 ). Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa esimerkiksi siksi, että tuensaajaAvaa uuden ikkunan sivulle tuensaaja on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä tai julkisesta työvoimapalvelusta.
  • Sänkning av grunddelen ska alltid basera sig på individuell prövning, och stödtagarens situation som helhet ska utredas innan grunddelen sänks. En sänkning kan göras endast om den med beaktande av stödtagarens situation inte kan anses oskälig.
  • Orsakerna till sänkning av grunddelen och sänkningens storlek fastställs i lagen om utkomststöd ( 1412/1997Avaa uuden ikkunan sivulle 1412/1997 ). Grunddelen kan sänkas till exempel därför att stödtagarenAvaa uuden ikkunan sivulle stödtagaren utan grundad anledning har vägrat att ta emot ett arbete som erbjudits honom eller henne eller att delta i offentlig arbetskraftsservice.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi