Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

edunvalvontavaltuutettu

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c24

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • henkilö, jonka toinen henkilö on oikeuttanut edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei hän terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan
 • person som en annan person har bemyndigat att företräda sig i ekonomiska eller andra angelägenheter som han eller hon själv inte längre klarar av att sköta på grund av sitt hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak

Huomautus

 • Edunvalvontavaltuutettu voi hakea etuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuutta päämiehensä puolesta, jos edunvalvontavaltuutus on asianmukaisesti vahvistettu ja rekisteröity sekä kattaa etuusasioiden hoidon. Etuus voidaan myös maksaa edunvalvontavaltuutetulle tai tämän ilmoittamalle tilille.
 • Edunvalvontavaltuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan toista henkilöä tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta.
 • Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti, ja sen voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Valtakirja tulee voimaan sen jälkeen, kun holhousviranomainen on sen vahvistanut ja kun henkilö on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee.
 • En intressebevakningsfullmäktig kan söka en förmånAvaa uuden ikkunan sivulle förmån för huvudmannens räkning, om intressebevakningsfullmakten har fastställts som sig bör och registrerats samt täcker skötseln av förmånsärenden. En förmån kan också betalas ut till intressebevakningsfullmäktigen eller in på ett konto som intressebevakningsfullmäktigen har uppgett.
 • En intressebevakningsfullmäktig kan bemyndigas att företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller fullmaktsgivarens egendom och i andra ekonomiska angelägenheter. En intressebevakningsfullmakt kan begränsas till att gälla en viss rättshandling, ett visst ärende eller viss egendom.
 • En intressebevakningsfullmakt ska upprättas skriftligen. Den kan upprättas av en person som har fyllt 18 år och har förmåga att förstå fullmaktens betydelse. Fullmakten träder i kraft efter att förmyndarmyndigheten har fastställt den och när personen på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak i huvudsak har förlorat förmågan att sköta de ärenden som fullmakten gäller.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi