Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

terveydenhuollon ammattihenkilö

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • henkilö, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt oikeuden, luvan tai nimikesuojan harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä, tai lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija, joka tilapäisesti toimii laillistetun ammattihenkilön tehtävässä tällaisen henkilön johdon ja valvonnan alaisena
 • person som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har beviljat rätt eller tillstånd att utöva yrke eller beviljat skyddad yrkesbeteckning, eller en medicine eller odontologie studerande som tillfälligt sköter en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter under ledning och tillsyn av en sådan person

Huomautus

 • Ks. myös työterveyshuollon ammattihenkilöAvaa uuden ikkunan sivulle työterveyshuollon ammattihenkilö.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ammattihenkilöitä ovat lääkärin ja hammaslääkärin lisäksi proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ( 559/1994Avaa uuden ikkunan sivulle 559/1994 ) terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö), sekä henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.
 • Se även yrkesutbildad person inom företagshälsovårdenAvaa uuden ikkunan sivulle yrkesutbildad person inom företagshälsovården.
 • Yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är förutom läkare och tandläkare också provisorer, psykologer, talterapeuter, näringsterapeuter, farmaceuter, sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, fysioterapeuter, laboratorieskötare, röntgenskötare, munhygienister, ergoterapeuter, optiker och tandtekniker.
 • I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ( 559/1994Avaa uuden ikkunan sivulle 559/1994 ) avses med yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården den som med stöd av denna lag har erhållit rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke (yrkesutbildad person som beviljats tillstånd) samt den som med stöd av denna lag har rätt att använda en i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning). En legitimerad yrkesutbildad person, en yrkesutbildad person som beviljats tillstånd eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning har rätt att utöva yrket och använda yrkesbeteckningen. Också andra personer som har fullgod utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning.

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Kela
  Luotu
  8.3.2021, 10.39
  Muokattu viimeksi
  5.6.2023, 11.01
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c26
  Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi