Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kohtuullisuusharkinta

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c708

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: ToimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle Toimeentulotuki
  • Kohtuullisuusharkinnassa myös vähäiset tulot voidaan jättää huomioimatta.
  • Kohtuullisuusharkintaa sovelletaan myös etuudenhakijan menoihin. PerustoimeentulotuenAvaa uuden ikkunan sivulle Perustoimeentulotuen tarkoitus ei esimerkiksi ole tukea vähimmäistoimeentulon ylittävää asumismukavuutta tai -väljyyttä. Kun asumismenoja kohtuullistetaan, annetaan määräaika, jonka ajan asumismenot otetaan huomioon todellisina. Etuudenhakijan edellytetään tänä aikana etsivän kohtuuhintaisen asunnon. Asumismenot voidaan ottaa huomioon todellisina tämänkin jälkeen, jos etuudenhakija on todistettavasti hakenut kohtuuhintaista asuntoa, mutta ei ole sitä saanut.
  • Kohtuullisuusharkinnassa varallisuus voidaan jättää kokonaan tai osittain huomioimatta. Esimerkiksi auto voi olla tarpeen etuudenhakijan työn vuoksi ja toimeentulonAvaa uuden ikkunan sivulle toimeentulon turvaamiseksi, jolloin hakijan ei tarvitse realisoida sitä saadakseen toimeentulotukea.
  • Vid skälighetsprövningen kan man också låta bli att beakta inkomster som är små.
  • Skälighetsprövning tillämpas också på den förmånssökandes utgifter. Syftet med det grundläggande utkomststödetAvaa uuden ikkunan sivulle grundläggande utkomststödet är till exempel inte att stödja en boendekomfort eller utrymmesstandard som överstiger existensminimum. När boendeutgifterna skälighetsbedöms bestäms en tidsfrist inom vilken boendeutgifterna beaktas till sitt faktiska belopp. Det förutsätts att den förmånssökande under denna tid söker sig till boende till skäligt pris. Boendeutgifterna kan beaktas till sitt faktiska belopp också efter detta, om den förmånssökande bevisligen har letat efter boende till skäligt pris men inte hittat sådant.
  • Vid skälighetsprövningen kan man helt eller delvis låta bli att beakta tillgångar. Exempelvis kan den förmånssökande behöva bil på grund av sitt arbete och för att trygga försörjningenAvaa uuden ikkunan sivulle försörjningen. Då behöver den sökande inte sälja bilen för att få utkomststöd.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi