Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

adoptiotuki

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c613

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: Perhe-etuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Perhe-etuudet
  • Adoptiotukea ei makseta Suomesta adoptoitavasta lapsesta eikä myöskään silloin, jos lapsi adoptoidaan ulkomailta omatoimisesti ilman kansainvälistä adoptiopalvelun antajaa.
  • Adoptiotuki on kertaluonteinen suoritus, joka maksetaan sen jälkeen, kun kansainvälinen adoptiopalvelun antaja on nimennyt lapsen sijoitettavaksi adoptiovanhemman luokse ja adoptiolle on myönnetty adoptiolautakunnan lupa. Jos samalla kertaa adoptoi useamman lapsen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 prosenttia säädetystä tuesta.
  • Adoptionsbidrag betalas inte för barn som adopteras inom Finland och inte heller om barnet adopteras från utlandet på egen hand, utan en internationell adoptionstjänst.
  • Adoptionsbidraget är en prestation av engångsnatur som betalas efter det att en internationell adoptionstjänst har utsett ett barn för att placeras hos adoptivföräldern och tillstånd till adoptionen har beviljats av adoptionsnämnden. Om flera barn adopteras samtidigt, betalas 30 % av adoptionsbidraget för det andra barnet och för vart och ett av därpå följande barn.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi