Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

sopeutumisvalmennus

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c419

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kuntoutuksen toimenpiteetAvaa uuden ikkunan sivulle Kuntoutuksen toimenpiteet
  • Sopeutumisvalmennus sisältää neuvontaa, ohjausta, valmennusta ja vertaistukea, ja sen tarkoituksena on tukea kuntoutujaa ja hänen lähiyhteisöään sopeutumaan sairauden tai vamman aiheuttamaan elämäntilanteeseen. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on motivoida kuntoutujaa itsehoitoon ja omasta terveydestä huolehtimiseen. Sopeutumisvalmennuksessa pyritään antamaan sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla kuntoutuja voi selvitä paremmin yhteisössä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.
  • Anpassningsträningen innefattar rådgivning, handledning, träning och kamratstöd, och den syftar till att stödja rehabiliteringsklienten och hans eller hennes närmaste omgivning i anpassningen till den livssituation som sjukdomen eller skadan gett upphov till. Målet för anpassningsträningen är att motivera rehabiliteringsklienten att bedriva egenvård och värna om sin hälsa. Anpassningsträningen syftar till att ge rehabiliteringsklienten kunskaper och färdigheter med vars hjälp det är möjligt att klara sig bättre i samhället och delta i dess verksamhet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi