Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

leskeneläke

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c500

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Huomautus

 • Käsitekaavio: Perhe-eläkkeetAvaa uuden ikkunan sivulle Perhe-eläkkeet
 • Suomenkielistä käsitekuvausta on päivitetty, eikä ruotsinkielinen käännös enää vastaa sitä. Ruotsinkielinen käsitekuvaus päivitetään myöhemmin.
 • Työeläkejärjestelmästä leskeneläkettä voidaan maksaa myös aiemmalle puolisolle ja 65 vuotta täyttäneelle leskelle.
 • Edunjättäjän kanssa yhteistaloudessaAvaa uuden ikkunan sivulle yhteistaloudessa asuneella leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 jälkeen ja yhteistaloudessa asuminen oli alkanut ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja se oli kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta edunjättäjän kuollessa ja leskellä on yhteinen alle 18-vuotias lapsi edunjättäjän kanssa. Edellytyksenä on lisäksi, että edunjättäjä tai leski ei ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa muun kuin avopuolisonsa kanssa tämän kuolinhetkellä.
 • Kelan leskeneläkettä voidaan maksaa alle 65-vuotiaalle leskelle, joka on ollut naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa edunjättäjänAvaa uuden ikkunan sivulle edunjättäjän kanssa ja jolla on tai on ollut hänen kanssaan yhteinen lapsi. Jos leskellä ja edunjättäjällä ei ole tai ei ole ollut yhteistä lasta, leski voi saada leskeneläkettä vain, jos hän oli täyttänyt 50 vuotta puolisonsaAvaa uuden ikkunan sivulle puolisonsa kuollessa, oli avioitunut tai rekisteröinyt parisuhteensa edunjättäjän kanssa alle 50-vuotiaana ja edunjättäjä oli alle 65-vuotias avioliittoa solmittaessa tai parisuhdetta rekisteröitäessä ja avioliitto tai rekisteröity suhde oli kestänyt vähintään viisi vuotta.
 • Termposten har uppdaterats på finska och den svenska begreppsbeskrivningen stämmer inte längre överens med den finska. Den svenska begreppsbeskrivningen uppdateras senare.
 • Inom arbetspensionssystemet kan efterlevandepension betalas också till en tidigare make och till en efterlevande make som fyllt 65 år.
 • FPA:s efterlevandepension kan betalas till en efterlevande make som är under 65 år och som har varit gift med eller ingått registrerat partnerskap med förmånslåtarenAvaa uuden ikkunan sivulle förmånslåtaren och haft eller har ett gemensamt barn med denne. Om den efterlevande maken och förmånslåtaren varken har eller haft något gemensamt barn, kan efterlevandepension betalas bara om den efterlevande maken varit minst 50 år vid förmånslåtarens död och om äktenskapet eller det registrerade partnerskapet med förmånslåtaren ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år och innan förmånslåtaren fyllde 65 år. Dessutom förutsätts det att äktenskapet eller det registrerade partnerskapet varat minst 5 år.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi