Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

ateriatuki

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c578

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: OpintoetuudetAvaa uuden ikkunan sivulle Opintoetuudet
  • Korkeakouluopiskelija saa ateriatuen opiskelijaravintolasta ostamaansa ateriaan esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin (SYLin tai SAMOKin kortin) tai Kelan ateriatukikortin.
  • Valtioneuvoston asetuksella korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ( 54/2012Avaa uuden ikkunan sivulle 54/2012 ) on säädetty enimmäishinnat tuettavalle aterialle (lounas tai erikoisannos). Erikoisannokselle on säädetty myös vähimmäishinta. Asetuksella säädetään myös tuettavan aterian sisällöstä. Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatima Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta.
  • Ateriatuki koostuu ateriakohtaisesta avustuksesta ja mahdollisesta ylimääräisestä avustuksesta. Muissa kuin korkeakoulujen tiloissa toimiville opiskelijaravintoloille voidaan maksaa ylimääräistä avustusta tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin.
  • Högskolestuderande får måltidsstöd för en måltid som köps i en studentrestaurang genom att visa upp ett giltigt studiekort (utfärdat av FSF eller SAMOK) eller ett måltidsstödskort som FPA har utfärdat.
  • Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande ( 54/2012Avaa uuden ikkunan sivulle 54/2012 ) innehåller bestämmelser om maximipriser per måltid som stöds (lunch eller specialmåltid). För specialmåltider har också ett minimipris fastställts. I förordningen föreskrivs det också om innehållet i en subventionerad måltid. En rekommendation om principerna för bespisningen vid högskolor som FPA och Statens näringsdelegation har utarbetat preciserar förordningen om måltidsstöd.
  • Måltidsstödet består av ett understöd per måltid och eventuellt extra understöd. Extra understöd kan beviljas för kostnader för lokaler och fasta anläggningar i studentrestauranger som finns någon annanstans än i högskolelokalerna.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi