Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

työkyky

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c36

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaaviot: TyökykyAvaa uuden ikkunan sivulle Työkyky ja Työterveyshuollon sisältöAvaa uuden ikkunan sivulle Työterveyshuollon sisältö
  • Henkilön työkyky voi olla hyvä, vaikka hänen toimintakykynsä olisi heikentynyt. Työtä voidaan muokata henkilön työkykyä vastaavaksi.
  • Hyvää työkykyä edistää se, että henkilön fyysiset ja psyykkiset edellytykset, esimerkiksi terveydentila, ja työtä koskevat odotukset, asenne työhön, työmotivaatio ja osaaminen sekä toisaalta työn asettamat vaatimukset ja sen antamat mahdollisuudet ovat tasapainossa keskenään.
  • Personens arbetsförmåga kan vara god trots att hans eller hennes funktionsförmåga är försvagad. Arbetet kan anpassas efter personens arbetsförmåga.
  • God arbetsförmåga främjas av att personens fysiska och psykiska förutsättningar, till exempel hälsotillståndet, och hans eller hennes förväntningar på arbetet, attityd till arbetet, arbetsmotivation och kompetens är i balans med de krav som arbetet ställer och de möjligheter som det erbjuder.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi