Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

varhaiskasvatuksen tuottaja

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c637

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • henkilö tai organisaatio, joka tarjoaa varhaiskasvatusta korvausta vastaan
 • person eller organisation som tillhandahåller småbarnspedagogik mot ersättning

Huomautus

 • Käsitekaavio: Lastenhoidon tuetAvaa uuden ikkunan sivulle Lastenhoidon tuet
 • Varhaiskasvatuksen tuottaja voi olla esimerkiksi yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatuksen tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa varhaiskasvatuksesta työsopimuksen (työsopimussuhteinen hoitaja). Lastenhoidon tukeaAvaa uuden ikkunan sivulle Lastenhoidon tukea hakevan kotitalouden jäsen ei kuitenkaan voi olla varhaiskasvatuksen tuottaja.
 • Producenten av småbarnspedagogik kan vara till exempel ett privat daghem eller en privat familjedagvårdare. Producenten av småbarnspedagogik kan också vara en privatperson som har ingått ett arbetsavtal om småbarnspedagogik med barnets förälder eller någon annan vårdnadshavare (vårdare i arbetsavtalsförhållande). En medlem i ett hushåll som ansöker om barnavårdsstödAvaa uuden ikkunan sivulle barnavårdsstöd kan dock inte vara en producent av småbarnspedagogik.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi