Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

edunvalvoja

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c23

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • henkilö, joka huoltajuuden perusteella tai holhousviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä hoitaa vajaavaltaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan taloudellisia asioita ja valvoo hänen etuaan
  • person som på grund av vårdnad eller genom beslut av förmyndarmyndighet eller domstol sköter de ekonomiska angelägenheterna för en omyndig eller någon som av andra orsaker behöver stöd och bevakar dennes intressen

Huomautus

  • Edunvalvoja voi hakea etuuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuutta päämiehensä puolesta, jos holhousviranomainen tai tuomioistuin on määrännyt edunvalvojan hoitamaan tämän taloudellisia asioita tai varallisuutta. Etuus maksetaan edunvalvojalle tai tämän ilmoittamalle tilille.
  • Esimerkiksi alaikäiset ovat vajaavaltaisia.
  • En intressebevakare kan söka en förmånAvaa uuden ikkunan sivulle förmån för huvudmannens räkning, om förmyndarmyndigheten eller en domstol har ålagt intressebevakaren att sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter. En förmån kan också betalas ut till intressebevakaren eller in på ett konto som intressebevakaren har uppgett.
  • Med omyndiga avses till exempel minderåriga.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi