Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

lääke

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c182

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • aine tai valmiste, jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita tai jota käytetään terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseen
  • ämne eller preparat vars ändamål är att bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymtom eller utröna hälsotillståndet eller sjukdomsorsaken

Huomautus

  • Käsitekaaviot: LääkkeetAvaa uuden ikkunan sivulle Lääkkeet , LääkekorvauksetAvaa uuden ikkunan sivulle Lääkekorvaukset ja LääkemääräyksetAvaa uuden ikkunan sivulle Lääkemääräykset
  • Lääkelaissa ( 395/1987Avaa uuden ikkunan sivulle 395/1987 ) lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä aine tai aineiden yhdistelmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläimen elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi.
  • I läkemedelslagen ( 395/1987Avaa uuden ikkunan sivulle 395/1987 ) avses med läkemedel (1) ett preparat eller ämne vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymtom hos människor eller djur. Som läkemedel (1) betraktas också ett sådant ämne eller en sådan kombination av ämnen för invärtes eller utvärtes bruk som kan användas för att genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller utröna hälsotillståndet eller sjukdomsorsaker hos människor eller djur.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi