Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Liikenneinfrastruktuurin sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

eri tasoissa kulkevien teidenAvaa uuden ikkunan sivulle teiden liittymä, jossa liikenneAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne voi siirtyä tieltä toiselle

KäsiteLuonnos

Euroopan valtioita yhdistävään kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluva tieAvaa uuden ikkunan sivulle tie

KäsiteLuonnos

katuAvaa uuden ikkunan sivulle katu, jossa on rakenteellisia hidasteita ja jonka nopeusrajoitus on yleensä enintään 30 km/h

KäsiteLuonnos

liikenneAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne, jossa käytetään ilmatilaa tai lentopaikkaa

KäsiteLuonnos

yhteiskunnan toiminnan perustekijä

KäsiteLuonnos

kävelyAvaa uuden ikkunan sivulle kävely tai liikkuminen välineellä, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h

KäsiteLuonnos

liikenneAvaa uuden ikkunan sivulle liikenne, jossa liikutaan kävellen tai välineellä, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h

KäsiteLuonnos

jalankulkijoille tarkoitettu tienAvaa uuden ikkunan sivulle tien osa tai erillinen tie

KäsiteLuonnos

henkilöliikenneAvaa uuden ikkunan sivulle henkilöliikenne kulkuneuvolla, jolla voidaan kuljettaa vähintään 10 henkilöä

KäsiteLuonnos

henkilöliikenneAvaa uuden ikkunan sivulle henkilöliikenne, jossa käytetään kaikkien käyttöön tarkoitettuja kulkuneuvoja

KäsiteLuonnos

kadunAvaa uuden ikkunan sivulle kadun suunnitteleminen, rakentaminen, kunnossapito sekä katualueen (1)Avaa uuden ikkunan sivulle katualueen (1) johtojen ja rakenteiden yhteensovittaminen sekä liikenteen hallinta

KäsiteLuonnos

kahta luonnonvesistöä yhdistävä vesiväyläAvaa uuden ikkunan sivulle vesiväylä, joka on osittain tai kokonaan keinotekoinen ja jolla on rakennetut reunat

KäsiteLuonnos

kunnan omistama ja hallinnoima asemakaava-alueella sijaitseva tieAvaa uuden ikkunan sivulle tie, joka on luovutettu yleiseen käyttöön

KäsiteLuonnos

yleinen alue, joka on asemakaavassa osoitettu pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan katuaAvaa uuden ikkunan sivulle katua varten

KäsiteLuonnos

alue, jolle katua varten tarvittavat rakenteet ja laitteet voidaan sijoittaa

KäsiteLuonnos

alue, johon kunta on saanut lainvoimaisessa kiinteistötoimituksessa omistusoikeuden kadunpitotarkoituksiin ja josta on muodostettu rekisteriyksikkö

KäsiteLuonnos

kulkureitiksi tarkoitettu alue

KäsiteLuonnos

liikkuminen omin jaloin

KäsiteLuonnos

katuAvaa uuden ikkunan sivulle katu, joka on tarkoitettu jalankululleAvaa uuden ikkunan sivulle jalankululle ja pyöräilylleAvaa uuden ikkunan sivulle pyöräilylle ja jossa jalankulkijoille annettava esteetön kulku ajoneuvolla ajettaessa

KäsiteLuonnos

siirtyminen paikasta toiseen jalan tai kulkuneuvon tai muun liikkumista tai liikuttamista helpottavan välineen avulla

KäsiteLuonnos

alueidenkäytön suunnittelussa liikenteenAvaa uuden ikkunan sivulle liikenteen käyttöön osoitettu alue

KäsiteLuonnos

järjestelmä, joka muodostuu liikenneverkostaAvaa uuden ikkunan sivulle liikenneverkosta, liikennepalveluista, liikenteestäAvaa uuden ikkunan sivulle liikenteestä, liikennevälineistä, liikenteen viestintäyhteyksistä, liikennettä ohjaavista järjestelmistä, henkilö- ja tavaraliikennettä palvelevasta tiedosta sekä näihin liittyvistä toimijoista

KäsiteLuonnos

liikenteenAvaa uuden ikkunan sivulle liikenteen tarvitseman tilan jäsentäminen rakenteiden ja liikenteenohjauslaitteiden avulla

KäsiteLuonnos

väyläverkostaAvaa uuden ikkunan sivulle väyläverkosta ja rakentamattomista reiteistäAvaa uuden ikkunan sivulle reiteistä sekä liikennepalvelujen tuottamista yhteyksistä muodostuva kokonaisuus

KäsiteLuonnos

rekisteriyksikkö tai rekisteriyksiköiden muodostama kokonaisuus, joka on tieoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle tieoikeuden perusteella tienpitäjän hallinnassa ja jota käytetään tienpidossaAvaa uuden ikkunan sivulle tienpidossa tarvittavan tienpitoaineen ottopaikkana tai teknisen huollon alueena

KäsiteLuonnos

maantien tiealueAvaa uuden ikkunan sivulle maantien tiealue, jolle voidaan sijoittaa palveluja tienkäyttäjiä varten

KäsiteLuonnos

alue, johon valtio on saanut omistus- tai tieoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle tieoikeuden tai asemakaava-alueella kunta on saanut tienpitotarkoituksiin omistusoikeuden lainvoimaisessa kiinteistötoimituksessa ja josta on muodostettu rekisteriyksikkö ja jonka rajat yleensä osoitetaan tie- tai ratasuunnitelmassa

KäsiteLuonnos

toisen rekisteriyksikön alueella sijaitseva maantien tiealueAvaa uuden ikkunan sivulle maantien tiealue, joka on tieoikeudenAvaa uuden ikkunan sivulle tieoikeuden perusteella tienpitäjän hallinnassa

KäsiteLuonnos

metrojunille tarkoitettu rataAvaa uuden ikkunan sivulle rata, joka kulkee merkittäviltä osin maan alla

KäsiteLuonnos

moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettu ja liikennemerkillä osoitettu tieAvaa uuden ikkunan sivulle tie, jossa on eri ajosuuntiin yksi tai kaksi ajorataa

KäsiteLuonnos

moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettu ja liikennemerkillä osoitettu tieAvaa uuden ikkunan sivulle tie, jossa on molempiin ajosuuntiin kaksi ajorataa ja ajosuunnat on erotettu rakenteellisesti toisistaan

KäsiteLuonnos

liikenneväyläAvaa uuden ikkunan sivulle liikenneväylä ja sitä ympäröivä alue, jolla esteetön näkyvyys on tarpeen liikenneturvallisuuden, liikenteen joustavuuden ja liikenteen välityskyvyn vuoksi

KäsiteLuonnos

jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelleAvaa uuden ikkunan sivulle ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu katuAvaa uuden ikkunan sivulle katu, joka suosii jalankulkuaAvaa uuden ikkunan sivulle jalankulkua ja kadulla oleskelua ja jossa jalankulkijoille on annettava esteetön kulku

KäsiteLuonnos

ajoradan ulkopuolinen tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettu alue, joka on tarkoitettu ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän pysäköintiin